Thông tin liên hệ
Chức năng - Nhiệm vụ
Lĩnh vực đào tạo
Cơ cấu nhân sự

I. Thông tin liên hệ

Bộ Môn Chung

Văn phòng: 81 Trần Bình Trọng, P1, Q5, TPHCM

II. Tổng quan

Bộ môn Chung là sự hợp nhất của hai bộ môn Khoa học Cơ bản và Lý luận Chính trị; được thành lập theo quyết đinh số 400/QĐ-CKD vào ngày 02/07/2018 theo quyết định của Hiệu trưởng trường Cao đẳng Kinh tế Đối ngoại.
Bộ môn trực thuộc Ban Giám hiệu trường Cao Đẳng Kinh tế Đối ngoại.
Bộ môn nghiên cứu và giảng dạy các môn học cơ sở chung của trường như Toán, Tin học, Thể dục thể thao, Triết học và lý luận chính trị. Ngoài ra, bộ môn còn tham gia đào tạo ngành Hệ thống Thông tin Quản lý.

III. Lĩnh vực đào tạo - nghiên cứu

- Giảng dạy các học phần: Toán, Tin, Thể dục, Quốc phòng An ninh, Chính trị.

III. Cơ cấu nhân sự

Trưởng phòng : ThS. NGUYỄN XUÂN PHƯƠNG
Phó trưởng phòng: ThS. TRẦN THỊ TUYẾT DUNG
Chuyên viên: Ths. LÊ THỊ MINH THY