Thông tin liên hệ
Chức năng - Nhiệm vụ
Cơ cấu nhân sự

I. Thông tin liên hệ

Trường Cao Đẳng Kinh Tế Đối Ngoại - Cơ sở Cần Thơ

Văn phòng: Số 08 đường Lê Hồng Phong, P. Trà An, Q. Bình Thủy, TP. Cần Thơ
Điện thoại: (0292). 2212.440 – 3841.257
Fax: 3841.257
Email: cosocantho@cofer.edu.vn

II. Tổng quan

 1. Lịch sử hình thành
 2. - Cơ sở Cần Thơ hiện nay có lịch sử hình thành và phát triển gần 40 năm. Tiền thân là trường Trung học Thương nghiệp Cần Thơ được thành lập theo quyết định số 59NT/QĐ, ngày 26 tháng 4 năm 1977 của Bộ Nội thương.
  - Tháng 11 năm 1990 hợp nhất 3 trường: Trường Trung học Thương nghiệp Cần Thơ, TrườngTrung học Thương nghiệp Thủ Đức và Trường Trung học Vật tư II thành Trường Trung học Thương mại TW 3 và cơ sở Cần Thơ được đổi thành Cơ sở 2 Trường Trung Học Thương mại TW3.
  - Tháng 12 năm 1995 Trường Trung học Thương mại TW 3 hợp nhất với Trường Kinh tế Đối ngoại và mang tên Trường Kinh tế Đối ngoại TW và cơ sở Cần Thơ được đổi thành Cơ sở 2 Trường Cao đẳng Kinh tế Đối ngoại TW.
  - Theo Quyết định số 48/TTg ngày 24 tháng 01 năm 1997, Trường Cao đẳng Kinh tế Đối ngoại TW được nâng cấp thành Trường Cao đẳng Kinh tế Đối ngoại, cơ sở Cần Thơ có tên là Cơ sở 2 Trường Cao đẳng Kinh Tế Đối Ngoại.

 3. Cơ cấu tổ chức

   Trực tiếp quản lý Cơ sở Cần Thơ là Ban Giám đốc trực thuộc Ban Giám hiệu Nhà trường, Cơ cấu Ban Giám đốc gồm có 3 người:
   + Một Giám đốc phụ trách chung kiêm Phụ trách Đào tạo.
   + Một Phó Giám đốc phụ trách Giảng dạy.
   + Một Phó Giám đốc phụ trách Hành chính – Quản trị.

  1. Công tác chuyên môn gồm 3 bộ phận:
  2. + Bộ phận Hành chính – Quản trị.
   + Bộ phận Quản lý Đào Tạo.
   + Bộ phận Giáo viên.

  3. Công tác Đảng - Đoàn thể - Chính trị:
  4. + Chi bộ Cơ sở Cần Thơ trực thuộc Đảng ủy Trường Cao đẳng Kinh tế đối ngoại.
   + Công đoàn Cơ sở Cần Thơ trực thuộc Công Đoàn Trường Cao đẳng Kinh tế đối ngoại.
   + Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh Cơ sở trực thuộc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh trường Cao đẳng Kinh tế đối ngoại.

  5. Lĩnh vực hoạt động:
  6. Cơ sở là Trung tâm đào tạo và bồi dưỡng Cán bộ bậc Cao đẳng, Trung cấp chuyên nghiệp và nghề, nghiên cứu và thực nghiệm khoa học công nghệ phục vụ công tác đào tạo, sản xuất, kinh doanh, dịch vụ trong ngành Thương mại và xã hội, góp phần phát triển kinh tế xã hội và sự nghiệp giáo dục đào tạo của quốc gia, bên cạnh đó nhà trường thực hiện việc hợp tác đào tạo và nghiên cứu khoa học với các cơ sở đào tạo trong và ngoài nước.

III. Cơ cấu nhân sự

Ban Giám Đốc :
Bộ phận giáo viên:
Xem chi tiết...
Bộ phận quản lý đào tạo:
Xem chi tiết...
Bộ phận hành chính quản trị:
Xem chi tiết...