Đăng ký hồ sơ xét tuyển
Thông tin thí sinh
/ /
Thông tin xét tuyển
Toán Hóa
Anh văn Ngữ văn Khoa học tự nhiên
Lịch sử Địa lý Khoa học xã hội
Tổng điểm của tổ hợp môn xét tuyển dự kiến
TT Tổ hợp Tổng điểm
1 A00: Toán, Vật lí, Hóa học
2 A01: Toán, Vật lí, Tiếng Anh
3 D01: Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh
4 D14: Ngữ văn, Lịch sử, Tiếng Anh
5 D15: Ngữ văn, Địa lí, Tiếng Anh
6 D90: Toán, Tiếng Anh, Khoa học tự nhiên
7 D78: Ngữ văn, Tiếng Anh, Khoa học xã hội
Các nguyện vọng đăng ký
 
Mã bảo vệ là mã nhập 1 lần, nếu thí sinh lỡ nhập sai thì click vào để hệ thống tạo mã mới và nhập lại, hệ thống không chấp nhận xóa ký tự sai rồi nhập lại.

Gửi hồ sơ Nhập lại