Đội ngũ nhà giáo, giảng viên, cán bộ quản lý:

Các giảng viên có trình độ đạt chuẩn theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, vững vàng về chuyên môn, tận tụy trong công tác giảng dạy và nghiên cứu khoa học, với số lượng học hàm, học vị phân bổ như sau:

Tiến sĩ Thạc sĩ Cử nhân Cao đẳng
9 146 75 7