Văn phòng: A112, 287 Phan Đình Phùng, Phường 15, Quận Phú Nhuận, TP.HCM

Điện thoại: (028) 38446320 - 38446305

Email:tuyensinhcofer@cofer.edu.vn

- Tham mưu cho Hiệu trưởng xây dựng kế hoạch tuyển sinh và đào tạo hàng năm.Tổ chức thực hiện, quản lý đào tạo, kiểm tra, giám sát các kế hoạch đào tạo bậc trung cấp, cao đẳng và liên thông thuộc trách nhiệm và thẩm quyền.

- Thực hiện, theo dõi và điều chỉnh chương trình đào tạo các bậc trung cấp chuyên nghiệp, cao đẳng và liên thông hệ chính quy.Khai thác và triển khai các chương trình tiên tiến vào công tác đào tạo của trường.

- Phối hợp với các Khoa, Phòng Quản lý khoa học & Nghiên cứu phát triển và đơn vị chức năng nghiên cứu đề xuất các biện pháp nhằm cải tiến, đổi mới, hoàn thiện nội dung, chương trình, giáo trình, quy trình, phương pháp đào tạo và quản lý chất lượng đào tạo.

- Xây dựng các nội quy , quy chế giảng dạy, học tập, lập kế hoạch giám sát , kiểm tra đối với tất cả các hoạt động đào tạo trong trường.

- Xây dựng và điều phối kế hoạch đào tạo hàng năm cho hệ chính quy. Kết hợp với các đơn vị sử dụng hiệu quả quỹ giảng đường.

- Lập đề xuất chỉ tiêu và tổ chức thực hiện tuyển sinh hệ chính quy hàng năm, bao gồm: lập phương án, xây dựng kế hoạch, tư vấn, tiếp nhận hồ sơ, tổ chức thi (hoặc xét tuyển) theo đúng quy định của Bộ Lao động Thương binh & Xã hội.

- Thực hiện các công tác bảo lưu kết quả tuyển sinh, bảo lưu khác, xét chuyển ngành, chuyển trường, du học.

- Quản lý điểm gốc thi kết thúc học phần và thi tốt nghiệp.

- Tổ chức quản lý thống kê kết quả học tập của học sinh- sinh viên hệ chính quy. Cấp các giấy tờ liên quan đến HS-SV như: giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời, giấy chứng nhận kết quả học tập, chứng chỉ Quốc phòng, chứng chỉ thể chất cho sinh viên theo quy định hiện hành và các giấy tờ khác cho học sinh- sinh viên thuộc thẩm quyền của Phòng.

- Quản lý và cấp phát văn bằng tốt nghiệp cho HS-SV theo quy chế của Bộ và quy định của trường.

- Tổ chức thực hiện các quy chế, quy định về đào tạo hệ chính quy hiện hành. Phối hợp với các đơn vị giải quyết kịp thời các chế độ, chính sách đối với học sinh- sinh viên.

- Thường trực các Hội đồng: tuyển sinh, tốt nghiệp, xét chuyển ngành cho học sinh- sinh viên hệ chính quy.

- Tiếp nhận và xử lý các loại đơn từ, hồ sơ, văn bản... liên quan đến công tác đào tạo hệ chính quy. Xác minh và cấp bản sao bằng tốt nghiệp.

- Phối hợp với các đơn vị chức năng tổ chức lễ tốt nghiệp cho HS-SV các khóa đào tạo hệ chính quy.

- Thực hiện công tác tổng hợp về hoạt động đào tạo hệ chính quy; thống kê, báo cáo kịp thời theo yêu cầu của cấp trên và của trường.

- Quản lý và sử dụng có hiệu quả nguồn nhân lực, cơ sở vật chất và các phương tiện, trang thiết bị được giao.

- Phối hợp với các đơn vị chức năng thực hiện các công tác phát sinh trong quá trình hoạt động của trường.

Trưởng phòng : ThS. Phạm Đình Cường
Phó trưởng phòng: ThS. Dương Thị Tuyết Loan
Phó trưởng phòng: ThS. Phạm Văn Thắng
Cán sự: Đặng Hồng Anh
Cán sự:

Huỳnh Thiên Phú

Cán sự: Lê Hoàng Tuấn
Cán sự: Lê Trần Vinh