Thông tin liên hệ
Giới thiệu Trung Tâm
Cơ cấu nhân sự

I. Thông tin liên hệ

TRUNG TÂM KẾT NỐI DOANH NGHIỆP

Văn phòng: - Phòng C.206, 81 Trần Bình Trọng, P.1, Q.5, TP.HCM
- Phòng A.102, 287 Phan Đình Phùng, P.15, Q.PN, TP.HCM
Điện thoại: 028 73000387 (Ext: 312, 613, 614)

II. Giới thiệu Trung Tâm

 1. Tổng quan
 2. - Tổ chức các hoạt động kết nối HS-SV; hoạt động đào tạo của Nhà trường gắn liền với nhu cầu của doanh nghiệp và các tổ chức xã hội; triển khai các chương trình học bổng và các chương trình tài trợ của Doanh nghiệp dành cho Học sinh – Sinh viên (HS-SV).
  - Là đầu mối trong các hoạt động quan hệ doanh nghiệp của trường; Tổ chức các hoạt động đào tạo, huấn luyện kỹ năng giúp sinh viên tiếp thu và hội nhập nhanh với doanh nghiệp.

 3. Quan hệ doanh nghiệp:

  - Tổ chức các câu lạc bộ hướng nghiệp hoạt động ngoại khóa, giao lưu với các doanh nghiệp.
  - Tham mưu cho lãnh đạo nội dung hợp tác và xúc tiến việc ký kết với các đơn vị. Tổ chức các lễ ký kết hợp tác giữa nhà trường với doanh nghiệp.
  - Vận động và kêu gọi doanh nghiệp đồng hành trong các lĩnh vực: học bổng, thực tập, việc làm, sự kiện của Trường.
  - Chịu trách nhiệm tổ chức hoạt động và quản lý các dự án liên kết giữa Nhà Trường và doanh nghiệp (bao gồm cơ sở vật chất được giao).
  - Chịu trách nhiệm chính trong công tác phối hợp với Ban liên lạc hội cựu HS-SV, tổ chức các hoạt động của cựu HS-SV trường.
  - Phối hợp với các đơn vị và doanh nghiệp tổ chức hội thảo, hội nghị khoa học về đào tạo đáp ứng nhu cầu doanh nghiệp.
  - Phối hợp tổ chức cho giảng viên và HS-SV tham quan thực tế, thực hành, thực tập tại doanh nghiệp, các hoạt động giao lưu giữa HS-SV và doanh nghiệp.
  - Thu thập thông tin về nhu cầu tuyển dụng và phát triển nguồn nhân lực của doanh nghiệp; làm đầu mối tiếp nhận thông tin tuyển dụng từ các doanh nghiệp; cung cấp thông tin, giới thiệu nơi thực tập và việc làm cho HS-SV.
  - Tổ chức khảo sát về nhu cầu đào tạo của doanh nghiệp, thu thập thông tin phản hồi từ doanh nghiệp về các chương trình đào tạo của nhà trường.
  - Phối hợp với doanh nghiệp tổ chức các hoạt động đào tạo, đổi mới chương trình giảng dạy, hỗ trợ HS-SV thực tập và tuyển dụng sau khi tốt nghiệp, đáp ứng nhu cầu doanh nghiệp và xã hội.
  - Tham mưu cho lãnh đạo ban hành các quy định về hoạt động hợp tác giữa nhà trường với doanh nghiệp.

 4. Các nhiệm vụ khác:

  - Tổ chức, trang bị những kỹ năng mềm cho HS-SV.
  - Tổ chức các lớp bồi dưỡng ngắn hạn, các lớp liên kết đào tạo của Trường với các đơn vị bên ngoài.
  - Phối hợp với các đơn vị chức năng trong công tác tiếp nhận thông tin, quản lý, tổ chức thực hiện các hoạt động liên kết đào tạo nhân lực ngắn hạn, nghiên cứu khoa học theo yêu cầu của các công ty, doanh nghiệp, cơ quan.
  - Tổ chức vận động các nguồn tài trợ để hình thành quỹ hỗ trợ HS-SV. Tiếp nhận các nguồn tài trợ doanh nghiệp, cơ quan và cựu HS-SV cho hoạt động đào tạo.

III. Cơ cấu nhân sự

Giám đốc : ThS. LÊ VĂN TRIỆU
Phó giám đốc: VÕ DUY NHÂN
Phó giám đốc: NGUYỄN PHÚC BẢO
Chuyên viên: CAO THỊ HOÀI