Chiều ngày 20/11/2017, thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Bộ trưởng Bộ Công Thương Trần Tuấn Anh đã trao tặng danh hiệu Nhà giáo Nhân dân cho TS Phạm Châu Thành


 

Sau ba mươi lăm năm hoạt động trong ngành Giáo dục – Đào tạo, TS. Phạm Châu Thành đã có nhiều đóng góp hết sức to lớn cho Trường Cao đẳng Kinh tế Đối ngoại nói riêng và nền giáo dục nước nhà nói chung. Thầy Thành vinh dự được Chủ tịch nước trao tặng Danh hiệu Nhà giáo Nhân dân năm 2017. Với lòng nhiệt tình, tận tâm trong giảng dạy, sự sáng suốt trong quản lý, sáng tạo và đam mê trong nghiên cứu khoa học, Nhà giáo nhân dân Phạm Châu Thành xứng đáng là một tấm gương mẫu mực cho các thế hệ trẻ noi theo.

Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Bộ trưởng Bộ Công Thương Trần Tuấn Anh đã trao tặng danh hiệu Nhà giáo Nhân dân cho TS Phạm Châu Thành.


Bộ trưởng Bộ Công Thương Trần Tuấn Anh đã trao bằng khen nhà giáo nhân dân cho TS. Phạm Châu Thành
 

Bộ trưởng Bộ Công Thương Trần Tuấn Anh đã đeo kỷ niêm chương cho TS. Phạm Châu Thành