15/03/2018 Chuẩn Đầu ra

Chuẩn đầu ra ngành Logistics

Theo quyết định số 151/QĐ - CKĐ ngày 15 tháng 3 năm 2018 của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Kinh tế Đối ngoại