DANH MỤC

BÀI BÁO ĐĂNG CHUYÊN SAN KINH TẾ ĐỐI NGOẠI

NĂM HỌC 2019 – 2020

 

TT

Tên bài báo

Tác giả

1

Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh – Ánh sáng soi đường cho sự nghiệp giáo dục Việt Nam

- Bùi Thị Tuyết Mai

2

Thầy tôi

Võ Văn Khôi

3

Vai trò của người thầy thời cách mạng công nghiệp 4.0

- Trần Mai Thảo

4

Thực trạng và giải pháp dạy học tích hợp các môn chuyên ngành kinh doanh xuất nhập khẩu và logistics quốc tế tại Trường Cao đẳng Kinh tế Đối ngoại

Nguyễn Văn Hội

Hoàng Thị Mai

Nguyễn Trần Thùy Trang

5

Nâng cao chất lượng đào tạo nguồn nhân lực logistics tại  Trường Cao đẳng Kinh tế Đối ngoại

Nguyễn Văn Tám

Hà Kim Thủy

- Nguyễn Thị Thu Hiền

6

Đề xuất một số giải pháp giúp sinh viên hoàn thiện kết quả tốt trong việc học các môn chuyên ngành kinh doanh xuất nhập khẩu và logistics quốc tế

- Dương Thị Tuyết Loan

- Nguyễn Hoàng Phước

- Huỳnh Thiên Phú

7

Giải pháp đào tạo nhân lực logistics đáp ứng nhu cầu của các doanh nghiệp tại Trường Cao đẳng Kinh tế Đối ngoại

- Huỳnh Cao Kim Thư

8

Nâng cao chất lượng giảng dạy chuyên ngành xuất nhập khẩu và logistic tại trường cao đẳng kinh tế đối ngoại trước biến động của kinh tế thế giới

- Hồ Công Minh

9

Nâng cao năng lực của giảng viên dạy tiếng anh chuyên ngành tại Trường Cao đẳng Kinh tế Đối ngoại

Nguyễn Thị Thùy Châu

Nguyễn Thị Thúy Diễm

Lê Trần Duy Cường

10

Đào tạo và phát triển kỹ năng tham gia phỏng vấn, tìm việc làm cho sinh viên Trường Cao đẳng Kinh tế Đối ngoại

Trần Mai Thảo

Võ Thị Trúc Phương

Nguyễn Phúc Bảo

11

Tăng cường liên kết với doanh nghiệp nhằm nâng cao chất lượng đào tạo Trường Cao đẳng Kinh tế Đối ngoại

Nguyễn Tấn Danh

Trần Thị Minh Nhân

12

Một số giải pháp nâng cao kỹ năng nghề nghiệp cho sinh viên   ngành xuất nhập khẩu tại Trường Cao đẳng Kinh tế Đối ngoại

- Nguyễn Chí Tâm

- Bùi Thảo Vy

- Hà Kim Thủy

13

Vài nhìn nhận về ứng dụng thủ tục hành chính của các bộ, ngành thông qua cơ chế một cửa quốc gia hiện nay

Đặng Thị Hoa

Nguyễn Thị Thơ

Nguyễn Ngọc  Trang

14

Thương mại Việt Nam – Trung Quốc và thực trạng áp dụng ưu đãi thuế quan theo hiệp định khung ACFTA

Trần Thị Tường Quyên

Phạm Đức Trình

Phạm Thị Thương Hiền

15

Logistics Việt Nam trong thời kỳ hội nhập cuộc cách mạng công nghiệp 4.0: cơ hội và thách thức

- Nguyễn Hoàng Phước

16

Tác động của tỷ giá hối đoái đến cán cân thương mại tại Việt Nam

Phạm Thị Hồng Khoa

Nguyễn Hồng Vân

- Dương Thị Kim Huệ

17

Xử lý trái phiếu chuyển đổi – kinh nghiệm cho Việt Nam   

Đào Thị Thu

Thạch Phương Chi

Phạm Hải lý

18

Tổ chức đào tạo theo hình thức e-learning tại Ttrường Cao đẳng Kinh tế Đối ngoại trong bối cảnh cuộc cách mạng công nghiệp 4.0: những lợi ích và khó khăn

- Nguyễn Tấn Danh

19

Các giải pháp nhằm nâng cao khả năng sử dụng tiếng anh chuyên ngành kinh doanh xuất nhập khẩu và logistics của sinh viên Khoa Thương mại Quốc tế

Nguyễn Văn Hội

Trương Thanh Tú

Nguyễn Thị Thơ

20

Tác động của dịch COVID-19 đến nền kinh tế việt nam

- Lê Thị Tuyết

21

Giải pháp nâng cao năng lực tiếng Anh chuyên ngành cho sinh viên Trường Cao đẳng Kinh tế Đối ngoại

Võ Văn Thành

Phạm Đình Cường

22

Giải thích rõ các thuật ngữ bằng song ngữ việt - anh đối với học phần phân tích BCTC tại Trường Cao đẳng Kinh tế Đối ngoại

Phạm Xuân Thành

Trần Việt Hùng

23

Tiếng Anh chuyên ngành- kiến thức không thể thiếu đối với sinh viên trong bối cảnh hội nhập

Bùi Thị Hoàng Yến

Phan Ngọc Châu

Nguyễn Hoài Thiêm

24

Một số giải pháp nâng cao chất lượng dạy học trực tuyến tại Ttrường Cao đẳng Đối ngoại

Nguyễn Đề

25

Đo lường mức độ hài lòng của sinh viên đối với dịch vụ thông tin - thư viện tại Ttrường Cao đẳng Kinh tế Đối ngoại

Nguyễn Hoài Thiêm

Phan Ngọc Châu

Bùi Thị Hoàng Yến

26

Một số kinh nghiệm trong việc đổi mới phương pháp giảng dạy môn giáo dục chính trị cho sinh viên

Đỗ Thị Mỹ Hiền

Trần Minh Lê