Tìm kiếm

DANH MỤC

BÀI BÁO KHOA HỌC

NĂM HỌC 2017 – 2018

 

1. BÀI BÁO ĐĂNG TẠP CHÍ NGOÀI NƯỚC

TT

Tên bài viết

Tác giả

1

Business strategy of Vietsovpetro in period of 2017 – 2022

Phạm Văn Tài

2

Determinants affecting job satisfaction of staff in Hoang Long design consultant Co. Ltd

Phạm Văn Tài

3

Factors affecting on the Restructuring of Vietnamese textile and garment enterprises

Phạm Đình Cường

 

2. BÀI BÁO ĐĂNG TẠP CHÍ TRONG NƯỚC

TT

Tên bài viết

Tác giả

1

Thành tựu nổi bật về an sinh xã hội ở TP.HCM

Vũ Văn Thành

2

Nhân tố tạo nên những thành tựu nổi bật của TP.HCM trong thời kỳ đổi mới

Vũ Văn Thành

3

Chiến lược con người trong tư tưởng Hồ Chí Minh về đại đoàn kết dân tộc

Hà Ngọc Ninh

4

Nhân tố ảnh hưởng đến công bố thông tin báo cáo tài chính của các doanh nghiệp niêm yết trên Hose

Phạm Xuân Thành

Đặng Thanh Hương

Trần Việt Hùng

Trần Minh Tân

5

Nghiên cứu nhân tố tác động đến chất lượng dịch vụ kế toán đối với doanh nghiệp TP.HCM

Phạm Xuân Thành

6

Tác động của định thời điểm thị trường đến cấu trúc vốn của các công ty niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam

Trần Văn Tuyến

Nguyễn Văn Điệp

7

Tác động của truyền miệng qua mạng đến ý định mua hàng điện thoại di động của khách hàng tại TP.HCM – trường hợp ĐTDĐ thông minh Sony Xperia

Trương Thị Hóa

Đoàn Thị Thanh Hằng

8

Phát triển đội ngũ Giảng viên Trường Cao đẳng Kinh tế Đối ngoại đến năm 2025

Phan Thanh Việt

9

Information technology’s position, role and function in teaching and study in the period of science and technology’s integration and development

Phan Kiều Linh

10

Teachers’ and students’ beliefs of classroom interactions in non-english major large classes: a survey study

Trần Thị Thanh Thương

11

Dự báo ý định khởi nghiệp bằng mô hình thái độ định hướng kinh doanh: Nghiên cứu thực nghiệm tại Việt Nam

Trần Hải Bằng

12

Các yếu tố ảnh hưởng đến cấu trúc vốn của các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long

Nguyễn Minh Tiến

13

Nâng cao chất lượng dịch vụ thẻ ATM của Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh Vĩnh Long

Nguyễn Minh Tiến

14

Các nhân tố ảnh hưởng đến công tác quản lý thu thuế thu nhập cá nhân trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long

Nguyễn Minh Tiến

Nguyễn Thị Huệ

15

Giải pháp đẩy mạnh xuất khẩu gạo Việt Nam hiện nay

Phạm Văn Tài

Nguyễn Trần Thùy Trang

16

Đẩy mạnh xuất khẩu mặt hàng cao su của vùng Đông Nam Bộ

Phạm Văn Tài

 

3. VIẾT BÀI ĐĂNG KỶ YẾU HỘI THẢO

TT

Tên bài viết

Tác giả

1

Củng cố, phát triển tình hữu nghị Việt Nam – Lào trên nền tảng của văn hóa khoan dung

Lê Thị Minh Thy

2

Tác động của cách mạng công nghiệp đến sản xuất và chuyển dịch cơ cấu lao động của tỉnh Đồng Nai từ quan điểm của K. Maxr đến thời đại công nghiệp 4.0

Phạm Thị Diệu Linh

3

Một số giải pháp phát triển hợp tác xã ở TP.HCM

Phạm Thị Diệu Linh

4

Nghiên cứu nhân tố ảnh hưởng áp dụng IFRS 10 và IFRS 12 đối với doanh nghiệp niêm yết chứng khoán Việt Nam

Phạm Xuân Thành

Trần Việt Hùng

Nguyễn Thị Kim Phụng (ngoài)

5

Purchase intention of Vietnamese consumers via social network services

Phan Thị Thanh Hằng

Hoàng Thị Phương Thảo

(ngoài)

6

Những ảnh hưởng từ phát triển du lịch đến các mặt của đời sống kinh tế - xã hội Việt Nam hiện nay trong bối cảnh toàn cầu hóa

Nguyễn Uyên Chi

Nguyễn Hồng Sơn (ngoài)

7

Hoạt động của các công ty Fintech và một số giải pháp phát triển hoạt động ngân hàng tại Việt Nam

Trẩm Bích Lộc (ngoài)

Nguyễn Văn Điệp

Ngô Thọ Thiện

8

Mô hình kinh doanh ngân hàng trong thời đại kỹ thuật số: nhìn từ ảnh hưởng của Fintech

Lê Cát Vi (ngoài)

Nguyễn Văn Điệp

Ngô Thọ Thiện

9

Developing retail market in Vietnam in the context of international integration – opportunities and challenges

Phạm Châu Thành

Võ Phước Tấn

Phạm Xuân Thu

Phạm Đình Cường

10

Factors affecting on the Restructuring of Vietnamese textile and garment enterprises

Phạm Đình Cường

11

Human resource development solutions for the Vietnamese textile and garment industry in international economic integration

Phạm Đình Cường