Tìm kiếm

DANH MỤC BÀI BÁO KHOA HỌC

NĂM HỌC 2018 – 2019

 

1. BÀI BÁO ĐĂNG TẠP CHÍ NƯỚC NGOÀI

TT

Tên bài viết

Tác giả

1

Critical information for Vietnamese globalization Strategy aiming at a breakthrough as approaching the industry 4.0

- Phạm Văn Tài

2

Strategic orientation for global citizens in business and management schools as facing the internationalization and the globalization

- Phạm Văn Tài

- Đồng Văn Hướng

3

The expanding tendency of logistics major in the 4.0 industrial revolution: A case study in Vietnam

- Phạm Văn Tài

4

The orientation for the development strategy of seaport system in Ho Chi Minh City aiming at the economic integration

- Phạm Văn Tài

- Nguyễn Xuân Phương

5

Improving humance resources management of HNL Vina Limited Company: A case study of a typical Korean Invested Garment Company in Vietnam

- Phạm Văn Tài

- Khưu Bảo Khánh

6

Cultural Interference in the Vietnameses’ Regional Integration

- Phạm Văn Tài

7

EDUCATION IN INDUSTRY 4.0 - Giáo dục trong thời đại Công nghệ 4.0

- Phan Kiều Linh

8

Solutions to overcome trade technical barriers for exporting Vietnam’s fruit to the us market

- Phạm Xuân Thu

9

Teaching Intercultural Communicative Competence (ICC)- A new requirement for Business English teachers

- Hồ Thị Phùng Duyên

10

On the finiteness of associated primes of local cohomology modules - Journal publicationes mathematicae debrecen

- Nguyễn Đức Minh

 

2. BÀI BÁO ĐĂNG TẠP CHÍ TRONG NƯỚC

TT

Tên bài viết

Tác giả

1

Một số giải pháp cải thiện chuỗi cung ứng cà phê Việt Nam

- Phạm Văn Tài

- Nguyễn Tiến Dũng

- Hoàng Văn Thức

2

Một số giải pháp đẩy mạnh xuất khẩu gạo đến năm 2020

- Phạm Văn Tài

- Huỳnh Cao Kim Thư

- Phạm Thị Mai

3

Giải pháp hạn chế kê khai nộp thuế các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Kiên Giang

- Phạm Văn Tài

- Võ Trường

4

Phân tích hiệu quà sử dụng vốn chính sách của hộ nghèo trên địa bàn tỉnh Bình Dương

- Phạm Văn Tài

- Nguyễn Ngọc Quyền

5

Giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh của ngân hàng thương mại cổ phần Việt Nam: Nghiên cứu tại ngân hàng Đầu Tư Phát Triển Việt Nam (BIDV) chi nhánh Bạc Liêu

- Phạm Văn Tài

- Tô Ngọc Nguyên

6

Giải pháp hoàn thiện chuỗi cung ứng ngành cao su Việt Nam trong giai đoạn hội nhập quốc tế hiện nay

- Phạm Văn Tài

7

Giải pháp đẩy mạnh xuất khẩu cà phê Việt Nam mùa vụ 2019-2020

- Phạm Văn Tài

8

Phát triển dịch vụ logistics tại tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu

- Phạm Văn Tài

9

Năng lực logistics Việt Nam và giải pháp phát triển vận tải trong nước phục vụ phát triển kinh tế torng hội nghiệp quốc tế

- Phạm Văn Tài

10

Thực trạng và giải pháp hoàn thiện hoạt động logistics trong ngành sản xuất xi măng Việt Nam

- Phạm Văn Tài

11

Phát triển logistics phục vụ hoạt động xuất nhập khẩu cho Đồng Bằng Sông Cửu Long

- Phạm Văn Tài

12

Hoàn thiện quy trình giao nhận hàng hóa nhập khẩu bằng container qua các cảng biên khu vực Nam Bộ

- Phạm Văn Tài

13

Các nhân tố ảnh hưởng đến quyết định vay vốn của khách hàng cá nhân tại BIDV Trà Vinh

- Phạm Văn Tài

14

Cách mạng công nghiệp 4.0 – cơ hội và thách thức cho sự phát triển công nghiệp hỗ trợ tại tp hồ chí minh hiện nay.

- Lê Thị Minh Thy

15

Thách thức trong xuất khẩu cà phê tại Việt Nam hiện nay

- Đỗ Thị Mỹ Hiền

16

Chủ trương của Đảng về công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn và sự vận dụng của Đảng bộ tỉnh Phú Thọ trong thời kỳ đổi mới

- Hà Ngọc Ninh

17

Phát triển nông nghiệp toàn diện trong tư tưởng Hồ Chí Minh và sự vận dụng của Đảng bộ tỉnh Phú Thọ thời kỳ đổi mới,

- Hà Ngọc Ninh

18

Quan điểm của Đảng về phát triển giáo dục và vận dụng của Đảng bộ tỉnh Phú Thọ trong thời kỳ đổi mới,

- Hà Ngọc Ninh

19

Tư tưởng Hồ Chí Minh về công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân và những thành tựu của Đảng bộ tỉnh Phú Thọ trong thời kỳ đổi mới,

- Hà Ngọc Ninh

20

Tư tưởng Hồ Chí Minh về chính sách dân tộc thiểu số và sự vận dụng của Đảng bộ tỉnh Phú Thọ trong thời kỳ đổi mới hiện nay qua tài liệu lưu trữ,

- Hà Ngọc Ninh

21

Tư tưởng Hồ Chí Minh về chăm sóc sức khỏe nhân dân và sự vận dụng của Đảng bộ tỉnh Phú Thọ trong thời kỳ đổi mới hiện nay qua tài liệu lưu trữ,

- Hà Ngọc Ninh

22

Tìm hiểu về tình hình kinh tế - xã hội tỉnh Phú Thọ từ khi hợp nhất tỉnh năm 1968 đến khi tái lập tỉnh năm 1996

- Hà Ngọc Ninh

23

Đặc điểm quá trình chuyển biến kinh tế - xã hội tỉnh Phú Thọ trong thời kỳ công nghiệp hóa – hiện đại hóa (1996 – 2015) và những vấn đề đặt ra cho tỉnh Phú Thọ trong thời gian tới,

- Hà Ngọc Ninh

24

Chuyển biến kinh tế - xã hội tỉnh Phú Thọ trong thời kỳ công nghiệp hóa – hiện đại hóa (1996 – 2015)

- Hà Ngọc Ninh

25

Những thành tựu, hạn chế kinh tế - xã hội tỉnh Phú Thọ sau 20 năm tái lập tỉnh Phú Thọ (1996 – 2015) và những giải pháp phát triển trong thời gian tới,

- Hà Ngọc Ninh

26

Mối quan hệ giữa các yếu tố tài chính với sự gắn kết trong công việc của nhân viên tại các ngân hàng TMCP ở thành phố Cần Thơ

- Nguyễn Minh Tiến

27

Các yếu tố tác động đến rủi ro tín dụng trong cho vay đầu tư tại Quỹ đầu tư phát triển thành phố Cần Thơ

- Nguyễn Minh Tiến

28

Analyzing the consumption activities of seafood enterprises in the Mekong Delta

- Võ Thị Ngọc Quyên

29

Mô hình nghiên cứu về tái cấu trúc và năng suất lao động tại Việt Nam

- Phạm Đình Cường

- Nguyễn Hữu Phòng

30

Nhận diện tác động của cách mạng công nghiệp 4.0 đến lao động trong lĩnh vực Nhà hàng – Khách sạn ở Việt Nam

- Nguyễn Tấn Danh

31

Các yếu tố ảnh hưởng đến chất lượng dịch vụ lưu trú của hệ thống khách sạn 3-5 sao tại Tp.HCM

- Nguyễn Tấn Danh

32

Phát triển bền vững du lịch biển, đảovùng duyên hải Nam Trung bộ trong bối cảnh Việt Nam hội nhập công đồng kinh tế ASEAN và các FTA

- Phạm Xuân Thu

33

Đô thị hóa vùng đồng bằng sông Cửu Long dưới góc độ dân số và nguồn nhân lực

- Phạm Xuân Thu

34

Phong cách lãnh đạo và sự gắn kết tình cảm của nhân viên ngân hàng: trường hợp Ngân hàng TMCP Nam Á khu vực Tp.HCM

- Trần Văn Tuyến

35

Mức độ hài hòa giữa Chuẩn mực kế toán Việt Nam và Chuẩn mực kế toán quốc tế

- Phạm Xuân Thành

- Trần Việt Hùng

- Lê Thanh Hoài

- Lê Thành Trung

- Phan Ngọc Châu

- Nguyễn Hoài Thiêm

36

Nhân tố ảnh hưởng đến công bố thông tin báo cáo tài chính của các doanh nghiệp niêm yết trên HOSE

- Phạm Xuân Thành

- Đặng Thanh Hương

- Trần Việt Hùng

- Trần Minh Tân

- Nguyễn Thị Kim Chi

 

3. BÀI BÁO ĐĂNG KỶ YẾU HỘI THẢO

3.1. Hội thảo khoa học Quốc tế

TT

Tên bài viết

Tác giả

1

Intercultural Communicative Competence (ICC) in the teaching of Business English

Hồ Thị Phùng Duyên

2

Thuật ngữ “washback” trong kiểm tra, đánh giá năng lực ngoại ngữ ở các nước và gợi ý cho Việt Nam

- Phan Thị Anh Nga

3.2. Hội thảo khoa học Quốc gia

TT

Tên bài viết

Tác giả

1

Phát triển nguồn lực vùng kinh tế trọng điểm phía Nam: Thực trạng và giải pháp

- Nguyễn Thị Ngọc Quý

2

Chất lượng nhân lực ngành Nhà hàng – Khách sạn trong bối cảnh hội nhập quốc tế hiện nay

- Nguyễn Tấn Danh

3

Tự chủ - bước đột phá để phát triển của các trường đại học công lập hiện nay

- Nguyễn Tấn Danh

4

Nghiên cứu mô hình liên kết đào tạo “Nhà trường – Doanh nghiệp” cho chuyên ngành Nhà hàng – Khách sạn tại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp

- Phan Thị Thanh Hằng

- Nguyễn Tấn Danh

5

Nâng cao năng lực lao động của nhân lực trong lĩnh vực Nhà hàng – Khách sạn ở Thành phố Hồ Chí Minh đáp ứng yêu cầu hội nhập quốc tế hiện nay

- Nguyễn Tấn Danh

6

Đào tạo nhân lực ngành Nhà hàng – Khách sạn theo cơ chế đặc thù tại các trường đại học trong bối cảnh cuộc cách mạng công nghiệp 4.0

- Nguyễn Tấn Danh

7

Nghiên cứu và áp dụng bộ kỹ năng nghề theo tiêu chuẩn quốc gia vtos và bộ công cụ mras tại khoa quản trị kinh doanh - cao đẳng kinh tế đối ngoại

- Đào Duy Tân

6

Kết cấu hạ tầng và liên kết vùng phục vụ phát triển bền vững vùng Tây Nam Bộ"

- Phạm Xuân Thu

7

Gợi ý mô hình kinh doanh đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa trong môi trường Cách Mạng Công Nghiệp 4.0

- Phạm Xuân Thu

8

Các yếu tố ảnh hưởng đến ý định khởi nghiệp của sinh viên học sinh TP.HCM

- Phan Thị Thanh Hằng

9

Chất lượng nhân lực ngành Nhà hàng – Khách sạn trong bối cảnh hội nhập quốc tế hiện nay

 - Nguyễn Uyên Chi

10

Tự chủ - bước đột phá để phát triển của các trường đại học công lập hiện nay

- Nguyễn Uyên Chi

 

3.3. Hội thảo khoa học Cấp trường

TT

Tên bài viết

Tác giả

1

Thắp lửa khởi nghiệp cho sv VN, những thành công điển hình và bài học khởi nghiệp cho tương lai

- Nguyễn Cẩm Nhiêm

2

Giáo viên chủ nhiệm - Người đồng hành trong quá trình học tập và rèn luyện của sinh viên

- Bùi Thị Tuyết Mai

3

Tăng trưởng kinh tế, năng lực cạnh tranh và quản trị đô thị thông minh của tỉnh Tây Ninh

- Nguyễn hoàng Phước

 

3.4. Hội thảo khoa học Bộ phận

TT

Tên bài viết

Tác giả

1

Gắn kết chương trình giảng dạy với thực tiễn trong việc đào tạo chuyên ngành Nhà hàng – Khách sạn

Phạm Xuân Thu

2

Đào tạo kỹ năng mềm đáp ứng nhu cầu nhân lực ngành nhà hàng khách sạn theo chuẩn kỹ năng nghề ASEAN

- Nguyễn Xuân Phương

- Nguyễn Đề

3

Nghiên cứu xây dựng chương trình đào tạo ngành Nhà hàng – Khách sạn theo tiêu chuẩn nghề Asean

- Nguyễn Phương Nam

- Lê Đức Định

- Võ Văn Khôi

4

Một số đóng góp nhằm nâng cao kỹ năng nghề cho chuyên ngành  QT NHKS tại  Trường CĐKTĐN  đáp ứng tiêu chuẩn nghề Asean –

- Nguyên Uyên Chi

- Lê Tuyết Vân

- Nguyễn H. Anh Thư

5

Nâng cao chất lượng nhân lực ngành Nhà hàng – Khách sạn đáp ứng tiêu chuẩn kỹ năng nghề ASEAN

- Nguyễn Tấn Danh

- Vương H. Linh Khôi

6

Nghiên cứu và áp dụng bộ kỹ năng nghề theo tiêu chuẩn quốc gia VTOS và bộ công cụ được xây dựng theo tiếp cận năng lực tiêu chuẩn nghề du lịch trong ASEAN tại Khoa Quản trị kinh doanh – Trường Cao đẳng Kinh tế Đối ngoại

- Nguyễn Hữu Dư

- Đào Duy Tân

- Nguyễn N Minh Quang

7

Nâng cao chất lượng đào tạo kĩ năng mềm cho SV ngành Nhà hàng - Khách sạn

- Trần Mai Thảo

- Võ Thị Trúc Phương

8

Đào tạo theo Tiêu chuẩn VTOS- Giải pháp nâng cao chất lượng nguồn nhân lực NHKS trong bối cảnh hội nhập kinh tế ASEAN

- Trần Mai Thảo

- Võ Thị Trúc Phương

- Trần Thị Minh Nhân

9

Đề xuất mô hình "Trường - Nhà hàng" để nâng cao chất lượng đào tạo thực hành  cho chuyên ngành QTKD NH-KS tại trường CĐKTĐN

- Phan Thị Thanh Hằng

10

Hoàn thiện đào tạo nguồn nhân lực chất lượng ngành Nhà hàng – Khách sạn của Trường Cao đẳng Kinh tế Đối ngoại đáp ứng theo yêu cầu tiêu chuẩn kĩ năng nghề ASEAN

- Đoàn Thị Thanh Hằng

- Bùi Thị Sáu

11

Nghiên cứu mô hình giảng dạy theo bài thi kỹ năng nghề bậc 1 và 2 tương thích với tiêu chuẩn ASEAN

- Nguyễn Đào Dũng

- Võ Phúc

12

Đẩy mạnh phát triển nguồn nhân lực du lịch chất lượng cao đáp ứng nhu cầu và xu hướng các loại hình du lịch mới trong giai đoạn hội nhập ASEAN

- Nguyễn Quốc Bình

13

Tầm quan trọng và giải pháp nâng cao chất lượng  công tác GVCN tại cơ sở Cần Thơ

- Huỳnh Thị Đ. Hạnh
- Hồ Hoàng Phong

14

Công tác cố vấn học tập tại CS Cần Thơ: Thực trạng và giải pháp

- Nguyễn T Hoàng Yến
- Võ Thị Ngọc Quyên
- Trương Thị H. Trang

15

Tầm quan trọng của GVCN đến ý thức rèn luyện và học tập của sinh viên

- Nguyễn Cẩm Nhiêm

16

Những kỹ năng cơ bản cần cho giáo viên chủ nhiệm bậc cao đẳng

- Nguyễn Thị Quế
- Trịnh Thị Tâm

17

Đánh giá những khó khăn trong công tác GVCN
tại CS Cần Thơ, Trường CĐKT Đối Ngoại

- Phạm Phú Thịnh

18

GVCN đối với hoạt động giáo dục và đào tạo – vận dụng tại CS Cần Thơ trường CĐKT Đối Ngoại

- Nguyễn Minh Tiến

19

Ứng dụng công nghệ thông tin trong đổi mới phương pháp giảng dạy

- Huỳnh Thị Đ.Hạnh
- Trương Thị H.Trang

20

Cách mạng công nghệ 4.0 trong giáo dục

- Nguyễn T Hoàng Yến
- Võ Thị Ngọc Quyên
- Trương Thị H.Trang

21

Giảng dạy tiếng anh trong thời đại cách mạng công nghiệp 4.0 – ứng dụng thực tiễn tại Trường CĐ Kinh tế Đối ngoại -CS Cần Thơ

- Nguyễn Thị Hồng Như
- Hồ Hoàng Phong

22

Kết hợp rèn luyện kỹ năng mềm trong giảng dạy môn chính trị trong bối cảnh CMCN 4.0

- Nguyễn Thị Quế
- Trịnh Thị Tâm

23

Vai trò của giảng viên trong việc phát triển các kỷ năng cần thiết cho SV trong thời đại 4.0

- Phạm Phú Thịnh

24

Đổi mới PP giảng dạy trong thời đại 4.0

- Nguyễn Minh Tiến