Tìm kiếm

DANH MỤC BÀI BÁO KHOA HỌC

NĂM HỌC 2019 – 2020

 

  1.  BÀI BÁO ĐĂNG TẠP CHÍ NƯỚC NGOÀI

TT

Tên bài báo

Tác giả

1

Researching the factors effecting the export performence of seafood enterprises in The Mekong Delta

- Võ Thị Ngọc Quyên

2

Ho Chi Minh's view on human rights and its implications for Vietnam in the process of international integration

- Vũ Văn thành

3

Restructuring and corporate productivity: empirical evidence from vietnam textile and garment industry

- Phạm Đình Cường

4

A study on transport planning solutions to meet the development of logistics services, a case in cai mep-thi vai port

- Phạm Văn Tài

5

Toward The Green Logistics By Developing Sustainable Transportation: A Case Study From Vietnam

- Phạm Văn Tài

6

Using The Vector Autoregression Model to Determine the Relationship Between Some Macroeconomic Targets and The Volume of Goods Transported by Sea in Vietnam

- Phạm Văn Tài

7

Optimizing Logistics System to Serve Vietnam's Rice Export Strategy

- Phạm Văn Tài

8

Factors affecting employee retention: a case study of tan phu logistics company in ho chi minh city, vietnam

- Phạm Văn Tài

9

Factors affecting customers’ purchasing decision on Johnson’s Baby Products in Vietnam

- Phạm Văn Tài

10

Construction Hazard Investigation Leveraging Object Anatomization on Augmented Photoreality Platform

- Phạm Thị Thanh Mai

11

HRM practices and employees’ innovative work behavior-IWB An application of the AMO theory

- Lê Anh Tuấn

- Đỗ Thị Phượng

12

Data-Driven Hint generation in Intelligent Tutoring Systems for Learning Microeconomics

- Bùi Trọng Hiếu,

- Bùi Thị Kim Uyên

13

Vietnamese teachers perceptions of integrating intercultural communicative competence (ICC) into business english teaching

- Hồ Thị Phùng Duyên

14

Labor productivity gap between export and non-exporting firms in industrialization: The case of the Vietnamese manufacturing sector

- Lê Thị Minh Thy

 

  1.  BÀI BÁO ĐĂNG TẠP CHÍ TRONG NƯỚC

TT

Tên bài báo

Tác giả

1

Các yếu tố ảnh hưởng đến tính hữu hiệu của hệ thống kiểm soát nội bộ tại ban quản lý dự án  ODA thành phố Cần Thơ

- Nguyễn Minh Tiến

2

Tái cấu trúc và năng suất lao động doanh nghiệp - nghiên cứu ngành dệt may Việt Nam Phạm Đình Cường, Phạm Đình Long

- Phạm Đình Cường

3

Hoàn thiện kiểm soát chi xây dựng nông thôn mới qua KBNN Cầu Nganh, tỉnh Trà Vinh

Ngô Văn Lân

Phạm Văn Tài

 

4

Hoàn thiện quy trình quản lý nhà nước đối với các hoạt động đầu tư XDCB bằng nguồn NSNN tại huyện An Minh, tỉnh Kiên Giang

Trần Cung Vàng

Phạm Văn Tài

 

5

Hoàn thiện công tác chi thường xuyên NSNN qua kho bạc Nhà nước Kiên Hải, tỉnh Kiên Giang

Trần Hoàng Tựa

Phạm Văn Tài

Huỳnh T. Bích Ngọc

6

Phát triển hạ tầng giao thông nhằm phát triển vận tại đa phương thức đáp ứng hội nhập quốc tế

Phạm Văn Tài

7

Xây dựng hệ thống vận tải đường sắt tại đồng bằng Sông Cửu Long đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế khu vực trong thời gian tới

Phạm Văn Tài

8

Phát triển hoạt động Logistics Việt Nam trong bối cảnh tác động của cách mạng công nghiệp 4.0

Phạm Văn Tài

Bùi Thị Kim Uyên

9

Phát triển hệ thống cảng biển Việt Nam đá ứng phát triển kinh tế giai đoạn hội nhập quốc tế

Phạm Văn Tài

10

Phát triển tuyến đường sắt từ tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu kết nối hệ  thống đường sắt Việt Nam

Phạm Văn Tài

11

Phát triển vận tải hàng không Việt Nam trong bối cảnh cạnh tranh công nghệ thế hệ mới

Phạm Văn Tài

12

Vận tải hàng không Việt Nam trong thời kỳ khủng hoảng bệnh dịch COVID-19: Thực trạng và giải pháp

Phạm Văn Tài

13

Giải pháp hoàn thiện nghiệp vụ giao hàng tạm nhập tái xuất bằng đường bộ giữa Việt Nam và Campuchia

Phạm Văn Tài

14

Giải pháp thực hiện hợp đồng xuất khẩu gạo giữa các công ty xuất khẩu Việt Nam trong giai đoạn dịch bệnh COVID-19 hiện nay

Phạm Văn Tài

15

Phát triển hệ thống đường cao tốc khu vực Nam Bộ giai đoạn 2020-2030

Phạm Văn Tài

 

16

Giải pháp quản lý giao thông công cộng bằng hệ thống quản lý giao thông thông minh (ITS) tại Tp. Hồ Chí MInh

Phạm Văn Tài

 

17

Factor influencing teacher interating intercutural communication copetence into business english teaching

- Hồ Thị Phùng Duyên

18

Teaching intercultural communicative competence (ICC) to business english student: how vietnamese teachers think and do

- Hồ Thị Phùng Duyên

19

Từ sơ thảo lần thứ nhất những luận cương về vấn dân tộc và vấn đề thuộc địa của V.I. LeNin đến “chủ nghĩa dân tộc” Hồ Chí Minh

- Lê Thị Minh Thy

20

Các nhân tố ảnh hưởng đến minh bạch thông tin kế toán của đơn vị sự nghiệp công lập

 

- Đào Thị Thu

- Trần Thị Thùy Trang

- Trần Nhân Nghĩa

- Bùi Thị Hoàng Yến

- Lương Thị Thu Thủy

 

21

Mối quan hệ giữa phát triển tài chính và tăng trưởng kinh tế ở Việt Nam

 

- Phạm Thị Hồng Khoa

- Dương Thị Kim Huệ

- Nguyễn Hồng Vân

- Lê Tâm Thanh

- Phạm Thị Thanh Hòa

22

Yếu tố tác động đến tỷ suất lợi nhuận của cổ phiếu niêm yết nhìn từ mô hình 5 nhân tố Fama French

- Trịnh Minh Quang

- Hồ Công Minh

- Lương Thị Bảo Linh

- Nguyễn Hoài Thiêm

- Lê Thị Tuyết

23

Ứng dụng Kế toán quản trị trong lĩnh vực Logistics hiện nay

- Phạm Xuân Thành

- Lê Thanh Hoài

- Phạm Hải Lý

24

Kinh nghiệm quốc tế về vận dụng kế toán quản trị chi phí trong lĩnh vực Logistics

- Phạm Xuân Thành

- Trần Việt Hùng

- Trần Minh Tân

- Lê Thành Trung

25

Tổ chức công tác Kế toán quản trị lĩnh vực Logistics cho doanh nghiệp nhỏ và vừa tại TP. Hồ Chí Minh

- Phạm Xuân Thành

- Trần Việt Hùng

- Nguyễn Thị Hải Hằng

- Phan Ngọc Châu

- Thạch Phương Chi

26

Đạo đức kinh doanh và trách nhiệm xã hội của Doanh nghiệp trong nền kinh tế thị trường

- Phạm Xuân Thành

- Trần Việt Hùng

- Trần Thị Cẩm Hồng

- Vũ Thị Thủy

- Phạm Thị Bích Hằng

27

Factors affecting the information disclosure of financial statements of listed enterprises in ho chi minh city stock exchanges

 

- Phạm Xuân Thành

- Trần Việt Hùng

- Đặng Ngọc Tú

- Trịnh Thị Bảo Quyên

28

Nâng cao chất lượng đào tạo kỹ năng mềm cho SV ngành QT NH-KS tại Trường Cao đẳng Kinh tế Đối ngoại

Trần Mai Thảo

Võ Thị Trúc Phương

29

Nghiên cứu thực trạng và dự báo vốn đầu tư tại vùng kinh tế trọng điểm phía Nam

- Nguyễn Thị Loan

- Trần Thị Kim Oanh

- Nguyễn Thị Ngọc Quý

 

3 BÀI BÁO ĐĂNG KỶ YẾU HỘI THẢO KHOA HỌC

3.1. Hội thảo NGOÀI TRƯỜNG

TT

Tên bài báo

Tác giả

1

Đào tạo nguồn nhân lực Nhà hàng – Khách sạn theo cơ chế đặc thù đáp ứng yêu cầu phát triển du lịch vùng Tây Nguyên”

Nguyễn Tấn Danh

2

Tăng cường liên kết – hợp tác để phát triển du lịch bền vững của tỉnh Đồng Nai đáp ứng yêu cầu hội nhập hiện nay.

Nguyễn Tấn Danh

3

Một số giải pháp thúc đẩy liên kết – hợp tác để phát triển du lịch văn hóa sinh thái vùng Tây Nguyên đáp ứng yêu cầu hội nhập hiện nay.

Nguyễn Tấn Danh

4

Nâng cao khả năng thích ứng nghề nghiệp của lao động nữ trong lĩnh vực Nhà hàng – Khách sạn trước yêu cầu của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0.

Nguyễn Tấn Danh

5

Giải pháp tăng cường liên kết, hợp tác để phát triển du lịch văn hóa tỉnh Trà Vinh đáp ứng yêu cầu hội nhập hiện nay.

Nguyễn Tấn Danh

6

Solutions to improve the quality of higher education in Vietnam in the context of industrial revolution 4.0”

(Giải pháp để cải thiện chất lượng giáo dục bậc Cao đẳng- Đại học ở Việt nam trong bối cảnh của cuộc cách mạng công nghệ 4.0)

- Phan Kiều Linh

 

 

 

3.2. Hội thảo TRONG TRƯỜNG

TT

Tên bài báo

Tác giả

 

1

Đào tạo trực tuyến trong giáo dục thời kỳ cách mạng công nghiệp 4.0

Võ Văn Thành

Phạm Đình Cường

 

2

Thiết kế xây dựng hệ thống tổ chức học tập trực tuyến

Thiều Quang Trung

Phạm Đình Cường

Nguyễn Xuân Phương

 

3

Đánh giá hoạt động đào tạo trực tuyến trên zoom tại Trường Cao đẳng Kinh tế Đối ngoại

Lê Thị Tuyết

Thạch Phương Chi

Phạm Thị Thanh Hòa

 

4

Cơ hội, thách thức của đào tạo E-Learning tại Trường Cao đẳng Kinh tế Đối ngoại trong kỷ nguyên 4.0

Phạm Xuân Thành

Trần Việt Hùng

Trịnh Thị Bảo Quyên

 

5

Các nhân tố tác động đến hiệu quả đào tạo trực tuyến tại Trường Cao đẳng Kinh tế Đối ngoại

Nguyễn Văn Hội

Hoàng Thị Mai

Nguyễn Trần Thùy Trang

 

6

Kinh nghiệm áp dụng phương pháp học tập kết hợp (blended learning) đối với môn Giáo dục Chính trị                                                                                    

Đỗ Thị Mỹ Hiền                        Trần Minh Lê                            Trần Thị Thanh Vân

 

7

Áp dụng kinh nghiệm đào tạo trực tuyến trên thế giới vào Trường Cao đẳng Kinh tế Đối ngoại

Hồ Công Minh

 

8

Thiết kế khóa học và tương tác hiệu quả khi giảng dạy trực tuyến

Nguyễn Thanh Nam

Nguyễn Văn Hội

Hoàng Thị Mai

 

9

Một số trao đổi về việc áp dụng mô hình đào tạo trực tuyến tại Trường Cao đẳng Kinh tế Đối ngoại

Phạm Cao Khanh

Ngô Thọ Thiện

 

10

Dạy học trực tuyến tại Trường Cao đẳng Kinh tế Đối ngoại – Thực trạng và giải pháp

Trần Mai Thảo

 

11

Giải pháp nâng cao chất lượng đào tạo trực tuyến trong thời kỳ cuộc cách mạng công nghiệp 4.0

Nguyễn Tấn Danh

 

12

Một số kinh nghiệm giảng dạy trên zoom

Trần Huỳnh Cang

 

13

Ứng dụng microsoft 365 trong đào tạo trực tuyến tại Trường Cao đẳng Kinh tế Đối ngoại

Lê Viết Duy Anh

Ngô Thọ Thiện

 

14

Vận dụng mô hình đào tạo trực tuyến vào việc dạy và học môn giáo dục chính trị tại Trường Cao đẳng Kinh tế Đối ngoại

Trần Minh Lê

Phạm Thị Diệu Linh

Lê Thị Minh Thy

 

15

Xu hướng đào tạo trực tuyến trong giáo dục đại học, cao đẳng ở việt nam hiện nay

Đỗ Thị Mỹ Hiền

Trần Minh Lê

Đỗ Thị Thúy Nga

 

16

Đo lường mức độ hài lòng của sinh viên đối với dịch vụ đào tạo E-learning tại Trường Cao đẳng Kinh tế Đối ngoại

Nguyễn Hoài Thiêm

Bùi Thị Hoàng Yến

Phan Ngọc Châu

 

17

Đánh giá của sinh viên về hoạt động dạy học trực tuyến tại CS Cần Thơ Trường Cao đẳng Kinh tế Đối ngoại

Võ Thị ngọc Quyên

Huỳnh Thị Đoan Hạnh

 

18

Một vài kinh nghiệm trong việc giảng dạy trực tuyến môn Giáo dục chính trị

Nguyễn Thị Quế

Trịnh Thị Tâm