Tìm kiếm

DANH MỤC BÀI BÁO KHOA HỌC

NĂM HỌC 2020 – 2021

 

 1. BÀI BÁO ĐĂNG TẠP CHÍ NƯỚC NGOÀI

 

TT

Tên bài báo

Tác giả

Tạp chí

1

Business environment and labor productivity: The case of the Vietnamese firms

- Lê Thị Minh Thy

Growing Science (Accounting)ISSN 2369-7407 (Online) - ISSN 2369-7393 (Print) Scopus, Q4 - Trang 111 – Tr.118

2

The Role of Intrinsic Motivation in the Relationship Between Psychological Capital and Innovative Performance: Empirical Evidence from Vietnam

- Trần Thanh Phong

- Nguyễn Đức Thiên Thư

- Phạm Minh Luân

- Phan Thị Thuý Phượng

- Đổ Thị Phượng

Journal of Asian Finance, Economics and Business Vol 8 No 4 (2021) 1067-1078 Print ISSN: 2288-4637 Online ISSN 2288-4645 Trang 1067 – Tr. 1078

3

Study on supply chain management and characteristics of Container Port Operation Efficiency in Vietnam by emerging measure tools.

- Phạm Văn Tài

Webology. Q3,ISSN: 1735-188X - Trang 1 –Tr. 24

4

Researching factors affecting the loyalty of Individual customers to capital mobilization activities at Bank for Agriculture and Rural Development in Vung Tau. 

- Phạm Văn Tài

- Vũ Văn Đông

- Nguyễn Hoàng Phương

Psychology and Education, Q4. ISSN: 0033-3077 - Trang 11706 – Tr.11724

5

The influence of transformational leadership to the job satisfaction of civil servants at the Nha Trang Tax Department.

 

- Phạm Văn Tài

- Vũ Văn Đông

- Trần Nha Ghi

- Nguyễn Ngọc Thanh

Journal of Hunan University Natural Science, Q2. ISSN: 1674-2974 - Trang 164 – Tr. 172

6

A Study Of Consumers’ Decisions In Purchasing Electric Luxurious Cars: The Experience Of Mercedes In Ho Chi Minh City, Vietnam

Phạm Văn Tài

Vũ Văn Đông

Đoàn Ngọc Sơn

Psychology and Education, Q4. ISSN: 0033-3077 - Trang 8129 – Tr. 8143

7

A Study of Consumers’ Decisions in Purchasing Children’s Pharmaceutical Syrup Products:  The Experience of Cadila Vietnam

- Phạm Văn Tài

- Hồ Thanh Hương

- Nguyễn Hoàng Phương

Psychology and Education, Q4. ISSN: 0033-3077 - Trang 5098 – Tr. 5108

8

Drives of Customer Satisfaction With The Quality Of   echnical Service Offered By Siemens Healthcare Company, Vietnam

- Phạm Văn Tài

- Vũ Văn Đông

- Nguyễn Tấn Hào

Psychology and Education, Q4. ISSN: 0033-3077 - Trang 8144 – Tr. 8156

9

Enhancing operational efficiency of information technology systems: The experience of Saigon Union Company, Vietnam

- Phạm Văn Tài

- Nguyễn Hoàng Phương

- Vũ Văn Đông

Turkish Journal of Computer and Mathematics Education, Q3: ISSN 1309-4653 - Trang 3245 –Tr. 3263

10

Application of information anh technology in Supply Chain Management: Case Study of Artificial Intelligence – Amini review

- Bùi Trọng Hiếu

- Bùi Thị Kim Uyên

European Journal of Engineering Research & Science ISSN: 2506-8016 - Trang 19 – Tr.23

11

Fundraising capacity of HIV/AIDS Community-based Organizations in 3 years (2017-2019) in Hochiminh city, Vietnam

- Phạm Đức Trình

Word Journal of AIDS (Scientific Research Publishing) ISSN online: 2160-8822 ISSN print: 2160-8814 - Trang 1 – Tr.8

12

Perspective on Education in the Digital Age, New Perspectives on Virtual and Augmented Reality – Finding new ways to teach in a transformed learning environment, Edited by Linda Daniela, 2020

- Phạm Thị Thanh Mai

(Thành viên)

Sách Quốc tế ISBN: 978-0-367-43211-9 (hbk) ISBN: 978-1-003-00187-4 (ebk) - Trang 211

13

A Study of Facebook-Based Peer Comments on L2 Writing

- Nguyễn Thị Hoài Anh

Advances in Social Science, Education and Humanities Research, volume 533 -Trang 114 –Trang 120

 

2. BÀI BÁO ĐĂNG TẠP CHÍ TRONG NƯỚC

 

TT

Tên bài báo

Tác giả

Tạp chí

1

Các yếu tố ảnh hưởng đến giá trị thương hiệu Trường Cao đẳng Kinh tế Đối ngoại

- Nguyễn Tấn Danh

Tạp chí Kinh tế - Kỹ thuật, (ISSN: 0866-7802), Số 29 tháng 3/2020. - Trang 31 –Tr.42

2

Các yếu tố ảnh hưởng đến năng lực cạnh tranh của các khách sạn 3-5 sao tại Tp.HCM

- Nguyễn Tấn Danh

Tạp chí Phát triển và Hội nhập,(ISSN: 1859– 428X), Số 52 5/2020. Trang 77 – Tr. 85

3

Factors influencing teachers’ integrating intercultural communicative competence (ICC) into Business English teaching

- Hồ Thị Phùng Duyên

Hue University Journal of Science: Social Sciences and Humanities, 129(6b). Trang 5 – Tr. 14

4

Scaffolding in EFL College Classes in Vietnam

- Trần Thị Thanh Thương

Tạp chí Khoa hoc Giáo dục - Đại học sư phạm Huế - Trang 22 –Trang 31

5

Các nhân tố ảnh hưởng đến tính hữu hiệu của hệ thống kiểm soát nội bộ trong các doanh nghiệp nhỏ và vừa tại quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ

- Nguyễn Minh Tiến

Tạp chí Khoa học Cần Thơ ISSN1859-025X. (73)/2020 - Trang 25 – Tr. 33

6

Nâng cao hiệu quả rủi ro quản trị tín dụng tại Agribank Phước Long, tỉnh Bạc Liêu

- Phạm Văn Tài

- Trần Tuấn Ngọc

Tạp chí Kinh Tế và Dự Báo, Tháng 10/2020, ISSN: 0866-7120 - Trang 93 – Tr. 95

7

Hoàn thiện quy trình quản lý nhà nước đối với hoạt động đầu tư XDCB bằng nguồn nhân sách nhà nước tại huyện An Minh, tỉnh Kiên Giang

- Phạm Văn Tài

- Trần Cung Vàng

Tạp chí Kinh Tế và Dự Báo, Tháng 2 năm 2020, ISSN: 0866-7120 - Trang 74 – Tr.76

8

Hoàn thiện công tác giám định bảo hiểm y tế tại bảo hiểm xã hội huyện Giang Thành, tỉnh Kiên Giang

- Phạm Văn Tài

- Lê Văn Hóa

Tạp chí Kinh Tế và Dự Báo, Tháng 11 năm 2020, ISSN: 0866-7120 - Trang 90 – Tr. 92

9

Hoàn thiện công tác quản lý nguồn nhân lực tại Bảo Hiểm Xã Hội Huyện Giang Thành, tỉnh Kiên Giang

- Phạm Văn Tài

- Trần Việt Thù

Tạp chí Kinh Tế và Dự Báo, Tháng 11 năm 2020, ISSN: 0866-7120 - Trang 66 – Tr. 68

10

Các nhân tố ảnh hưởng đến rủi ro kê khai thuế của các doanh nghiệp tại huyện Giang Thành, tỉnh Kiên Giang

- Phạm Văn Tài

- Trịnh Thị Nguyệt Hà

Tạp chí Kinh Tế và Dự Báo, Tháng 12 năm 2020, ISSN: 0866-7120 - Trang 58- Tr. 61

11

Hoàn thiện công tác quản lý nguồn nhân lực của Quỹ Đầu Tư Phát Triển tỉnh Hậu Giang

- Phạm Văn Tài

- Nguyễn T Thúy Ngân

Tạp chí Kinh Tế và Dự Báo, Tháng 1 năm 2021, ISSN: 0866-7120 - Trang 94 – Tr. 96

12

Tác động của các yếu tố quản trị nguồn nhân lực đến mức độ cam kết của nhân viên đối với tổ chức tại Hội Liên Hiệp Phụ Nữ Tỉnh Hậu Giang

- Phạm Văn Tài

- Huỳnh T Kim Hương

Tạp chí Kinh Tế và Dự Báo, Tháng 1 năm 2021, ISSN: 0866-7120 - Trang 64- Tr. 67

13

Hoàn thiện công tác quản trị nguồn nhân lực tại Vietinbank Chi Nhánh Hậu Giang

- Phạm Văn Tài

- Nguyễn T Quýnh Hân

Tạp chí Kinh Tế và Dự Báo, Tháng 1 năm 2021, ISSN: 0866-7120 - Trang 76 – Tr.79

14

Hoàn thiện công tác phòng, chống tội phạm buôn lậu và gian lận thương mại của Cục Quản Lý Thị Trường Tỉnh Trà Vinh

- Phạm Văn Tài

- Phạm Hoàng Việt

Tạp chí Kinh Tế và Dự Báo, Tháng 2 năm 2021, ISSN: 0866-7120 - Trang 60 – Tr. 62

15

Giải pháp hoàn thiện công tác quản trị nguồn nhân lực tại Cục Quản Lý Thị Trường Tỉnh Trà Vinh

- Phạm Văn Tài

- Trương Thị Yến Nhi

Tạp chí Kinh Tế và Dự Báo, Tháng 3 năm 2021, ISSN: 0866-7120 - Trang 128 – Tr. 131

16

Các yếu tố tác động đến sự hài lòng đối với chất lượng dịch vụ khám chữa bệnh bảo hiểm y tế tại tỉnh Cà Mau

- Phạm Văn Tài

- Mai Thị Thanh Phong

Tạp chí Kinh Tế và Dự Báo, Tháng 4 năm 2021, ISSN: 0866-7120 - Trang 69 – Tr. 72

17

Các yếu tố ảnh hưởng đến sự hài lòng của bệnh nhân về dịch vụ khám chữa bệnh   tại công ty cổ phần bệnh viện đa khoa Hoàn Mỹ Minh Hải

- Phạm Văn Tài

- Trần Kim Tú

Tạp chí Kinh Tế và Dự Báo, Tháng 5 năm 2021, ISSN: 0866-7120 - Trang 132 – Tr. 135

18

Ngành Logistics Việt Nam giai đoạn 2020-205: Những cơ hội và thách thức trước hội nhập quốc tế và cách mạng công nghiệp 4.0

- Phạm Văn Tài

- Vũ Văn Đông

- Khưu Bảo Khánh

- Phạm Ngọc Khanh

- Đỗ Thanh Phong

Tạp chí Khoa Học Công Nghệ Giao Thông Vận Tải, Tháng 5 năm 2021 ISSN:1859-4263 - Trang 31 – Tr. 39

19

Một số đề xuất trong hoạch định chiến lược logistics Việt Nam trong dại dịch covid 19 hiện nay

- Phạm Văn Tài

Tạp Chí Giao Thông Vận Tải, Tháng 5/2021, ISSN: 0866 – 7012 - Trang 174 – Tr.177

20

Hành vi gian lận nghĩa vụ bảo hiểm xã hội tại các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh đồng tháp – áp dụng mô hình amo

- Đỗ Thị Phượng

- Lê Anh Tuấn

- Phan Thị Thúy Phượng

- Trần Thanh Phong

Tạp chí Nghiên cứu Tài chính – Marketing số 62 – Tháng 4 Năm 2021 - Trang 18 - Tr. 30

21

Ứng dụng phân tích cụm mờ đo lường mức độ hài hòa giữa chuẩn mực kế toán việt nam và chuẩn mực kế toán quốc tế

- Ngô Thọ Thiện

Tạp chí Kinh tế dự báo Số 24, 8/2021, ISSN: 0866-7120 - Trang 103 – tr. 107

22

Đường lối đổi mới của Đảng Cộng sản Việt Nam trên cơ sở vận dụng tư tưởng biện chứng Hồ Chí Minh

- Hà Ngọc Ninh

Tạp chí Giáo dục và Xã hội (ISSN 1859 – 3917), số đặc biệt kỳ 2 – tháng 5/2021 - Trang 350 – Trang 353

 

 

3.BÀI BÁO ĐĂNG KỶ YẾU HỘI THẢO KHOA HỌC

 

 

TT

Tên bài báo

Tác giả

Hội thảo

1

Ảnh hưởng của động lực bên trong và bên ngoài đến ý định chia sẻ tri thức của giảng viên trong các trường Đại học công lập trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh

- Nguyễn Thị Hoài Anh

Một số vấn đề khoa học xã hội và nhân văn - Hội thảo khoa học sau đại học 2020 - Trang 653 – Trang 664

2

The effects of intrinsic motivation on students’ intentions of giving peer feedback in writing

- Nguyễn Thị Hoài Anh

Hội thảo: “The 5th international conference on English language teaching ICELT 2020 - Trang 371 – Trang 389

3

Tư tưởng Hồ Chí Minh về nhân quyền và sự vận dụng ở Việt Nam hiện nay

- Vũ Văn Thành

Kỷ yếu hội thảo khoa học: “Tư tưởng Hồ Chí Minh trong xây dựng và phát triển Thành phố Hồ Chí Minh”; tr. 552-tr.564; Học viện Cán Bộ Thành Phố.

4

Quan điểm của hồ chí minh về đoàn kết kiều bào việt nam ở nước ngoài và sự vận dụng của đảng, nhà nước trong giai đoạn hiện nay

- Đỗ Thị Mỹ Hiền

- Trần Minh Lê

Kỷ yếu hội thảo – Trường ĐH Lao động – Xã hội (CSII-TP.HCM); Trang 188

5

Vận dụng phương pháp giảng dạy chủ động vào việc dạy và học các môn chủ nghĩa mác – lênin trong giai đoạn hiện nay

- Đỗ Thị Mỹ Hiền

- Trần Minh Lê

Kỷ yếu hội thảo – Trường ĐH Lao động – Xã hội (CSII-TP.HCM); Trang 149