Tìm kiếm

Các cơ sở đào tạo

Trụ sở chính: 287 Phan Đình Phùng, P.15, Q. Phú Nhuận, TP. Hồ Chí Minh.
Điện thoại : 38446320 – 38459971  -  Fax : 38421106

Cơ sở: 81 Trần Bình Trọng. P.1, Quận 5, TP. Hồ Chí Minh.
Điện thoại : 39234363 – 39234078

Cơ sở: 269 Phan Xích Long, P.2, Quận Phú Nhuận, TP. Hồ Chí Minh.
Điện thoại : 38446516

Cơ sở: 106A Đại lộ 3, Phường Phước Bình, Quận 9, TP. Hồ Chí Minh.
Điện thoại : 37314064

Cơ sở Cần Thơ: Số 8 Lê Hồng Phong, Phường Trà An, Quận Bình Thủy, TP Cần Thơ.
Điện thoại : 071.3841257

Thư viện

Thư viện cơ sở 81 Trần Bình Trọng. P.1, Quận 5, TP. Hồ Chí Minh.

Thư viện cơ sở Cần Thơ

Phòng máy tính

Phòng máy cơ sở 81 Trần Bình Trọng. P.1, Quận 5, TP. Hồ Chí Minh: 04 phòng máy, 220 máy nối mạng

Phòng máy vi tính cơ sở 106A Đại lộ 3,Phước Bình, quận 9: 3 phòng máy vi tính, 100 máy vi tính nối mạng.

Phòng máy vi tính cơ sở Cần Thơ: 01 phòng máy vi tính, 35 máy.

Phòng thực hành nghiệp vụ

Phòng thực hành cơ sở 81 Trần Bình Trọng. P.1, Quận 5, TP. Hồ Chí Minh.

Phòng thực hành cơ sở 106A Đại lộ 3, Quận 9, TP. Hồ Chí Minh.

Phòng thực hành cơ sở Cần Thơ

Điểm truy cập internet không dây (wifi)

Cơ sở 287 Phan Đình Phùng, P.15, Quận Phú Nhuận, TP. Hồ Chí Minh.

Cơ sở 269 Phan Xích Long, P.2, Quận Phú Nhuận, TP. Hồ Chí Minh.

Cơ sở 106A Đại lộ 3, Phước Bình, quận 9, TP. Hồ Chí Minh

Cơ sở 81 Trần Bình Trọng. P.1, Quận 5, TP. Hồ Chí Minh.

Cơ sở Cần Thơ, số 8 Lê Hồng Phong, P. Trà An, Q. Bình Thủy, Tp. Cần Thơ

Phụ lục chi tiết "Xem tại đây"