Tìm kiếm

Các cơ sở đào tạo

Trụ sở chính: 287 Phan Đình Phùng, P.15, Q. Phú Nhuận, TP. Hồ Chí Minh.
Điện thoại : 38446320 – 38459971  -  Fax : 38421106

Cơ sở: 81 Trần Bình Trọng. P.1, Quận 5, TP. Hồ Chí Minh.
Điện thoại : 39234363 – 39234078

Cơ sở: 269 Phan Xích Long, P.2, Quận Phú Nhuận, TP. Hồ Chí Minh.
Điện thoại : 38446516

Cơ sở: 106A Đại lộ 3, Phường Phước Bình, TP. Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh.
Điện thoại : 37314064

Cơ sở Cần Thơ: Số 8 Lê Hồng Phong, Phường Trà An, Quận Bình Thủy, TP Cần Thơ.
Điện thoại : 071.3841257

Thư viện

Thư viện cơ sở 81 Trần Bình Trọng. P.1, Quận 5, TP. Hồ Chí Minh.

Thư viện cơ sở Cần Thơ


Phòng thực hành vi tính

Cơ sở 287 Phan Đình Phùng, Quận Phú Nhuận: 02 phòng vi tính, 85 máy vi tính kết nối mạng

Cơ sở 81 Trần Bình Trọng. P.1, Quận 5: 04 phòng máy, 220 máy vi tính kết nối mạng

Cơ sở 106A Đại lộ 3,Phước Bình, Tp. Thủ Đức: 3 phòng máy vi tính, 320 máy vi tính kết nối mạng.

Cơ sở Cần Thơ: 01 phòng máy vi tính, 35 máy.


Phòng thực hành nghiệp vụ

Phòng thực hành cơ sở 81 Trần Bình Trọng. P.1, Quận 5, TP. Hồ Chí Minh.

Phòng thực hành cơ sở 106A Đại lộ 3, TP. Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh.

Phòng thực hành cơ sở Cần Thơ


Điểm truy cập internet không dây (wifi)

Cơ sở 287 Phan Đình Phùng, P.15, Quận Phú Nhuận, TP. Hồ Chí Minh.

Cơ sở 269 Phan Xích Long, P.2, Quận Phú Nhuận, TP. Hồ Chí Minh.

Cơ sở 106A Đại lộ 3, Phước Bình, TP. Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh

Cơ sở 81 Trần Bình Trọng. P.1, Quận 5, TP. Hồ Chí Minh.

Cơ sở Cần Thơ, số 8 Lê Hồng Phong, P. Trà An, Q. Bình Thủy, Tp. Cần Thơ

Phụ lục chi tiết "Xem tại đây"