DANH MỤC

BÀI BÁO ĐĂNG CHUYÊN SAN KINH TẾ ĐỐI NGOẠI

NĂM HỌC 2018 – 2019

 

TT

Tên đề tài

Tác giả

1

Tết cổ truyền qua ca dao, tục ngữ VN

- Trần Mai Thảo

2

Mùa xuân và ước vọng nghề giáo

Huỳnh Thị Đoan Hạnh

3

Sự nghiệp “trồng người” – những bài học quý báu từ tấm gương tư tưởng, đạo đức hồ chí minh và sự vận dụng

Bùi Thị Tuyết Mai

4

Giáo dục nghề nghiệp trước tác động của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư

Thiều Quang Trung

Phạm Đình Cường

5

Cơ hội, thách thức đối với ngành nghề kế toán trong CMCN 4.0 và một số hàm ý với cơ sở đào tạo

Phạm Xuân Thành

Trần Việt Hùng

Trần Minh Tân

6

Tiếp cận cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 tại Trường CĐ Kinh tế Đối ngoại

Nguyễn Hữu Phòng

Phạm Đình Cường

Võ Văn Thành

7

Những vấn đề đặt ra đối với giáo dục nghề nghiệp ở Trường Cao đẳng Kinh tế Đối ngoại trước cuộc cách mạng công nghiệp 4.0

Nguyễn Hoàng Phước

8

Đào tạo chuyên ngành nhà hàng – khách sạn trong bối cảnh cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 tại Trường Cao đẳng Kinh tế Đối ngoại

Nguyễn Tấn Danh

9

Thực trạng và giải pháp trong giáo dục và đào tạo nhằm đáp ứng yêu cầu của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 tại Trường Cao đẳng Kinh tế Đối ngoại

Bùi Thị Hoàng Yến

Phan Ngọc Châu

Nguyễn Hoài Thiêm

10

CM CN4.0 và một số hoạt động tiếp cận nền cn 4.0 tại Trường CĐ Kinh tế Đối ngoại nhằm nâng cao khả năng hội nhập                                                                   

Nguyễn Uyên Chi 

Lê Duy Khang            Phạm Anh Thư

11

Một số giải pháp nhằm giúp sinh viên Trường CĐ Kinh tế Đối ngoại đón đầu trong cách mạng công nghiệp 4.0

Nguyễn Đề

Nguyễn Xuân Phương

12

Nâng cao năng lực giáo viên dạy nghề trong bối cảnh cuộc cách mạng công nghiệp 4.0

Dương Thị Kim Huệ

Phạm Thị Hồng Khoa

Trần Thị Cẩm Hồng

13

Ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy - học tích cực: thuận lợi và khó khăn

Phan Thị Thanh Hằng

Bùi Thị Sáu

14

Đào tạo nguồn nhân lực trong cuộc cách mạng công nghiệp 4.0                                                                        

Huỳnh Thị Bích Ngọc

15

Ứng xử linh hoạt – nét văn hóa đặc trưng của người việt

Võ Thị Trúc Phương

16

Nâng cao chất lượng đào tạo ngành nhà hàng – khách sạn tại Trường Cao đẳng Kinh tế Đối ngoại đáp ứng bộ tiêu chuẩn năng lực chung các nghề về du lịch của asean nhằm tiệm cận trình độ các nước ASEAN-4

Nguyễn Tấn Danh

Vương H. Linh Khôi

17

Nâng cao chất lượng đào tạo kĩ năng mềm cho sinh viên ngành nhà hàng – khách sạn tại Trường Cao đẳng Kinh tế Đối ngoại

Trần Mai Thảo

Võ Thị Trúc Phương

18

Hỗ trợ sinh viên tự học môn thuế thông qua website: www.nncourses.com

Trần Nhân Nghĩa

19

Vài nhìn nhận về kết quả của ứng dụng công nghệ 4.0 trong lĩnh vực thủ tục hải quan tại Việt Nam

Đặng Thị Hoa          

Lê Thành Trung       

Đỗ Nguyễn Khánh Linh

20

Sơ đồ tư duy mind map – giải pháp nâng cao vốn từ vựng cho sinh viên trường cao đẳng kinh tế đối ngoại

Nguyễn Thị Thắm

Võ Minh Nhựt

Trần Sơn Lâm

21

Một số giải pháp giúp sinh viên ngành xuất nhập khẩu của Trường Cao đẳng Kinh tế Đối ngoại hoàn thành tốt kỳ thực tập cuối khoá tại doanh nghiệp

Hà Kim Thủy

Bùi Thảo Vy

Nguyễn Chí Tâm

22

Một số đề xuất phát triển trường Cao Đẳng Kinh Tế Đối Ngoại trở thành trường cao đẳng chất lượng cao tiếp cận trình độ các nước ASEAN 4

Trương Thị Hóa

Phạm Anh Thư