1. Chuyển đổi số trong lĩnh vực đào tạo tại trường Cao đẳng Kinh tế Đối ngoại - Cơ hội và thách thức.
 2. Quy trình triển khai chuyển đổi số trong giảng dạy tại trường Cao đẳng Kinh tế Đối ngoại.
 3. Ứng dụng phương pháp sư phạm số trong dạy và học tại trường Cao đẳng Kinh tế Đối ngoại.
 4. Áp dụng chuyển đổi số vào công tác giảng dạy và học tập các môn học ngành kinh doanh xuất nhập khẩu và logistics tại trường Cao đẳng Kinh tế Đối ngoại.
 5. Một số giải pháp nhằm giúp sinh viên không chuyên ngành Tiếng Anh Thương mại đạt chuẩn đầu ra tiếng Anh ở trường Cao đẳng Kinh tế Đối ngoại.
 6. Áp dụng mô hình lớp học đảo ngược trong giảng dạy học phần tin học văn phòng.
 7. Dạy học kết hợp và một số hình thức ứng dụng trong việc giảng dạy học phần soạn thảo văn bản tại trường Cao đẳng Kinh tế Đối ngoại.
 8. Khai thác một số công cụ để dạy học trực tuyến hiệu quả.
 9. Một số kinh nghiệm ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác giảng dạy. 
 10. Tiềm năng ứng dụng công nghệ Blockchain trong chuyển đổi số lĩnh vực giáo dục và đào tạo.
 11. Chuyển đổi số trong giảng dạy, thực trạng và giải pháp tại trường Cao đẳng Kinh tế Đối ngoại.
 12. Áp dụng công nghệ kỹ thuật số và phương pháp sư phạm trong thời đại 4.0
 13. Nâng cao hiệu quả công tác dạy học trực tuyến tại trường Cao đẳng Kinh tế Đối ngoại.
 14. Xây dựng môi trường học tập lấy người học làm trung tâm trong bối cảnh xã hội số hiện nay tại trường Cao đẳng Kinh tế Đối ngoại.
 15. Thành tựu chuyển đổi số trong giáo dục - đào tạo tại trường Cao đẳng Kinh tế Đối ngoại.