Tìm kiếm

Bậc cao đẳng gồm các chuyên ngành:

 1. Kinh doanh Xuất nhập khẩu
 2. Logistics Quốc tế
 3. Quản trị Doanh nghiệp
 4. Quản trị kinh doanh xăng dầu
 5. Marketing Thương mại
 6. Quản trị Kinh doanh Nhà hàng – Khách sạn
 7. Kinh doanh Thương mại điện tử
 8. Tin học quản lý
 9. Kế toán doanh nghiệp
 10. Tài chính Doanh nghiệp
 11. Tiếng Anh Thương mại

Bậc trung cấp gồm các chuyên ngành:

 1. Nghiệp vụ Kinh doanh Xuất nhập khẩu
 2. Nghiệp vụ Kinh doanh Thuong mại
 3. Nghiệp vụ Kinh doanh Xăng dầu
 4. Nghiệp vụ Kinh doanh Nhà hàng - Khách sạn
 5. Quản lý Siêu thị
 6. Kế toán Doanh nghiệp.

Bậc nghề gồm các nghề:

 1. Công nhân Kỹ thuật Xăng dầu
 2. Nhân viên mua bán hàng
 3. Nhân viên chế biến sản phẩm ăn uống

Bồi duỡng Cán bộ công chức ngành Thương mại và CBCNV các doanh nghiệp với các lớp:

 • Nghiệp vụ Kinh doanh Xuất nhập khẩu
 • Bảo hiểm - Vận tải Ngoại thương
 • Tín dụng và thanh toán Quốc tế
 • Luật Thương mại, Luật áp dụng trong Ngoại thương
 • Hội nhập Kinh tế Quốc tế
 • Nghiệp vụ Quản lý Thị trường
 • Sở hữu công nghiệp
 • Kế toán trưởng
 • Cửa hàng trưởng
 • Công nhân kỹ thuật xăng dầu và khí hóa lỏng
 • Nhân viên mua bán hàng, Chế biến sản phẩm ăn uống, Lễ tân, Phục vụ nhà hàng Khách sạn
 • Tin học
 • Anh văn Thương mại
 • Nâng bậc nghề: Công nhân Xăng dầu, Phục vụ Nhà hàng khách sạn...

Ngoài ra, trường đang liên kết đào tạo với các trường, trung tâm:

 • Đại học thương mại: Liên kết đào tạo Sau đại học
 • Đại học Kinh tế Tp. Hồ Chí Minh: Liên kết đào tạo Liên thông từ Cao đẳng lên đại học với các chuyên ngành: Kế toán Doanh nghiệp, Quản trị, Ngoại thương, Kinh doanh quốc tế, Tiếng Anh Thương mại.

Vui lòng liên hệ

 • Địa chỉ:       287 Phan Đình Phùng, P.15, Q. Phú Nhuận, Tp. HCM
 • Điện thoại:  (08) 38446320 - 38459971
 • Fax:            (08) 38421106
 • Email:         cofer@cofer.edu.vn