DANH MỤC

ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC

NĂM HỌC 2019 – 2020

1. SÁNG KIẾN

TT

Tên sáng kiến

Tác giả

1

Sáng kiến: Danh mục từ vựng của giáo trình English for Accounting

Hồ Thị Phùng Duyên

Phạm Thị Dung Hạnh

Trương Lê Đoan Trang

2

Sáng kiến: Danh mục từ vựng của giáo trình English for Marketing

Lê Thị Thúy

Nguyễn Thị Thắm

Lê Thị Mộng Tuyền

3

Sáng kiến: Danh mục từ vựng của giáo trình International Procurement Contracts - An Introduction

Nguyễn Thị Thùy Châu

Nguyễn Thị Thúy Diễm

Nguyễn Quốc Minh

4

Sáng kiến: Danh mục từ vựng của giáo trình English for Human Resource

Trần Thị Thanh Thương

Trương Lê Đoan Trang

Trần Thị Hồng Liên

 

2. ĐỀ TÀI NCKH BỘ PHẬN

TT

Tên đề tài

Tác giả

1

Thiết kế ứng dụng E-study học tập trực tuyến

Nguyễn Xuân Phương

Thiều Quang Trung

2

Một số giải pháp đẩy mạnh ứng dụng thương mại điện tử trong kinh doanh xuất nhập khẩu

Nguyễn Đề

3

Bổ sung kiến thức bài toán đối ngẫu của bài toán quy hoạch tuyến tính.

Trần Thị Tuyết Dung

Bùi Quang Danh

4

Đề cương Bài giảng môn Võ Tự Vệ Nhu Đạo cho sinh viên trường Cao Đẳng Kinh Tế Đối Ngoại

Nguyễn Quốc Lộc

Bùi Xuân Luật

Trần Ngọc Nhớ

5

Một số kinh nghiệm về giảng dạy trực tuyến

Trần Huỳnh Cang

6

Giáo trình Tin Học Văn Phòng

Lê Hương Sao Mai

Lê Viết Duy Anh

7

Bài giảng Tin học ứng dụng trong kinh doanh

Trần Thị Thu Hằng

Lê Hương Sao Mai

8

Xây dựng Website thực hành nghiệp vụ chứng từ vận tải đường biển cho các môn học thuộc ngành kinh doanh xuất nhập khẩu và Logistics tại trường Cao đẳng Kinh tế Đối ngoại

Lương Thị Hoa

Phan Minh Nhật

9

Đo lường hiệu suất trong chuỗi cung ứng – Tổng quan nghiên cứu

 Nguyễn Văn Tám

 Lê Anh Tuấn

Nguyễn Thị Thơ