DANH MỤC

ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC

NĂM HỌC 2017 – 2018

 

1. NGHIÊN CỨU KHOA HỌC CẤP BỘ

TT

Tên đề tài

Chủ nhiệm

1

Nghiên cứu đề xuất giải pháp vượt rào cản kỹ thuật đối với một số hàng nông sản của vùng Đông Nam Bộ sang thị trường Nhật Bản

- Phạm Đình Cường

2

Nghiên cứu đề xuất giải pháp vượt rào cản kỹ thuật đối với mặt hàng trái cây của vùng đồng bằng sông Cửu Long sang thị trường Mỹ

- Phạm Xuân Thu

 

2. NGHIÊN CỨU KHOA HỌC CẤP TRƯỜNG

TT

Tên đề tài

Tác giả

1

Các nhân tố ảnh hưởng đến sự phát triển loại hình du lịch MICE tại TP.HCM

- Nguyễn Tấn Danh

- Vương Hoàng Linh Khôi

2

Giải pháp đẩy mạnh xuất khẩu cao su Việt Nam giai đoạn 2018 -2020

- Phạm Văn Tài

- Nguyễn Tiến Dũng

- Phạm Thị Mai

3

Nghiên cứu mức độ thích ứng đối với việc làm của HSSV tốt nghiệp  ngành xăng dầu tại Cơ sở Cần Thơ Trường Cao đẳng Kinh tế Đối ngoại

- Phạm Phú Thịnh

- Nguyễn Xuân Tám

- Đặng Kim Quốc Hùng

 

3. SÁNG KIẾN

TT

Tên sáng kiến

Tác giả

1

Sáng kiến: Đổi mới công tác tuyển sinh tại Trường Cao đẳng Kinh tế Đối ngoại

- Phạm Cao Khanh

- Huỳnh Thiên Phú

- Lê Hoàng Tuấn

2

Sáng kiến: Nâng cao công suất sử dụng phòng học tại Trường Cao đẳng Kinh tế Đối ngoại

- Phạm Cao Khanh

- Phạm Văn Thắng

- Nguyễn Phúc Bảo

3

Sáng kiến: Cải tiến công tác truyền thông trong tuyển sinh tại Trường Cao đẳng Kinh tế Đối ngoại

- Phạm Cao Khanh

- Dương Thị Tuyết Loan

- Nguyễn Tấn Lộc

4

Sáng kiến: Đổi mới hình thức và nội dung hội thi Tài năng Kinh tế Đối ngoại đáp ứng yêu cầu phát triển nghề nghiệp trong giai đoạn mới

- Phạm Cao Khanh

- Nguyễn Phương Nam

- Đồng Ngọc Vi

5

Sáng kiến: Hoàn thiện quy trình tổ chức lễ phát bằng tốt nghiệp

- Phạm Cao Khanh

- Nguyễn Phương Nam

- Phạm Trường Phú

6

Sáng kiến: Nâng cao chất lượng thực tập tốt nghiệp của sinh viên Khoa Quản trị kinh doanh bậc Cao đẳng, Trường Cao đẳng Kinh tế Đối ngoại

- Phạm Đình Cường

- Phan Thị Thanh Hằng

- Nguyễn Uyên Chi

7

Sáng kiến: Hoàn thiện công tác xét tốt nghiệp cho HSSV Trường Cao đẳng Kinh tế Đối ngoại

- Phạm Đình Cường

8

Sáng kiến: Hoàn thiện nội dung học phần Kỹ năng khởi nghiệp bằng mô hình khởi nghiệp gọn (clean start-up) tại Trường Cao đẳng Kinh tế Đối ngoại

- Phạm Đình Cường

- Phạm Xuân Thu

9

Sáng kiến: Khơi dậy tinh thần khởi nghiệp  của HSSV trong giảng dạy học phần Kỹ năng khởi nghiệp tại Trường Cao đẳng Kinh tế Đối ngoại

- Phạm Đình Cường

- Phạm Xuân Thu

10

Sáng kiến: Hoàn thiện các học phần kỹ năng mềm cho HSSV Trường Cao đẳng Kinh tế Đối ngoại

- Phạm Đình Cường

- Phạm Xuân Thu

11

Sáng kiến: Áp dụng phương pháp CBI (Content Based Instruction) vào giảng dạy các học phần chuyên ngành bằng Tiếng Anh

- Phạm Đình Cường

- Phan Thị Thanh Hằng

- Nguyễn Uyên Chi

12

Sáng kiến: Nâng cao chất lượng giảng dạy thực hành các học phần Marketing tại Trường CĐKTĐN

- Phan Thị Thanh Hằng

- Nguyễn Uyên Chi

13

Sáng kiến: Giải pháp nâng cao kiến thức thực tế cho HSSV chuyên ngành Quản trị kinh doanh Nhà hàng Khách sạn tại Trường CĐKTĐN

- Phan Thị Thanh Hằng

- Nguyễn Uyên Chi

14

Sáng kiến: Đổi mới nội dung học phần Thực tập tốt nghiệp chuyên ngành Nghiệp vụ kinh doanh xăng dầu tại Trường Cao đẳng Kinh tế Đối ngoại

- Phan Thị Thanh Hằng

- Nguyễn Uyên Chi

15

Sáng kiến: Bổ sung kỹ thuận SEO vào chương trình giảng dạy học phần Marketing tại Trường CĐKTĐN

- Phan Thị Thanh Hằng

- Lê Duy Khang

16

Sáng kiến: Dạy học bằng tình huống trong giảng dạy học phần Quản trị học tại Trường CĐKTĐN

- Phạm Xuân Thu

17

Sáng kiến: Vận dụng phương pháp dạy học tích cực dựa trên năng lực thực hiện đối với ngành Nhà hàng Khách sạn tại Trường CĐKTĐN

- Phạm Xuân Thu

18

Sáng kiến: Thiết kế và đánh giá các câu hỏi trong việc ra đề thi trắc nghiệp khách quan tại Trường CĐKTĐN

- Phạm Xuân Thu

19

Sáng kiến: Một số đề xuất trong xây dựng chương trình đào tạo giáo dục nghề nghiệp tại Trường CĐKTĐN

- Phạm Xuân Thu

20

Sáng kiến: Trang bị thêm những kỹ năng cho sinh viên Trường Cao đẳng Kinh tế Đối ngoại trong quá trình hội nhập kinh tế quốc tế

- Phạm Xuân Thu

21

Sáng kiến: Một số kinh nghiệm về các bước triển khai một đề tài nghiên cứu khoa học

- Phạm Xuân Thành

- Trần Hải Bằng

22

Sáng kiến: Nâng cao hiệu quả giảng dạy các học phần thực hành trong đào tạo cử nhân thực hành ngành Kế toán tại Trường CĐKTĐN

- Phạm Xuân Thành

- Lê Phú Hào

23

Sáng kiến: Vận dụng một số phương pháp dạy học tích cực trong giảng dạy học phần Kế toán tài chính tại Trường Cao đẳng Kinh tế Đối ngoại

- Phạm Xuân Thành

- Lê Phú Hào

24

Sáng kiến: Kinh nghiệm giảng dạy học phần Nguyên lý kế toán theo hướng tiếp cận thực tiễn tại Khoa Tài chính Kế toán Trường CĐKTĐN

- Phạm Xuân Thành

- Lê Phú Hào

25

Sáng kiến: Vận dụng mô hình thực hành kế toán ảo nhằm nâng cao tính thực hành và thực tiễn trong đào tạo ngành Kế toán tại Trường CĐKTĐN

- Phạm Xuân Thành

- Lê Phú Hào

 

4. NGHIÊN CỨU KHOA HỌC CẤP BỘ PHẬN

TT

Tên đề tài

Tác giả

Ghi chú

1

Tài liệu hướng dẫn học tập môn Chủ nghĩa Mac – Lenin (học phần 1 & 3)

- Dương Thị Ngọc Dung

- Trần Minh Lê

Bộ môn LLCT

2

Bộ câu hỏi trắc nghiệm môn Tư tưởng Hồ Chí Minh

- Dương Thị Ngọc Dung

- Trần Minh Lê

3

Sử dụng phần mềm SPSS kiểm định giả thiết trung bình trong thống kê

Nguyễn Xuân Phương

Bộ môn KHCB

4

Một số bài tập Toán kinh tế

Trần Thị Tuyết Dung

5

Nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên giáo dục quốc phòng – an ninh ở Trường CĐKTĐN

Vũ Hữu Khoa

6

Cải tiến nội dung bài tập Toán kinh tế phần xác suất

Bùi Quang Danh

7

Đề cương bài giảng môn “Giáo dục thể chất”

Nguyễn Quốc Lộc

Trần Ngọc Nhớ

Bùi Xuân Luật

8

Chi phí đại diện của các công ty cổ phần tại Việt Nam

Trần Thị Thùy Trang

Phạm Hải Lý

Khoa TCKT

 

 

9

Đo lường mức độ hài hòa giữa Chuẩn mực kế toán Việt Nam và Chuẩn mực kế toán quốc tế: Ứng dụng phân tích cụm mờ trên hai chuẩn mực kế toán

- Nguyễn Hoài Thiêm

- Phan Ngọc Châu

10

Hoàn thiện việc kiểm soát chi phí tại các DN trên địa bàn TP.HCM

- Bùi Thị Hoàng Yến

11

Thực trạng hoạt động bán chéo sản phẩm tại các NHTM Việt Nam

- Lương Bảo Linh

- Lương Thị Thu Thủy

12

Mức độ công bố thông tin trên báo cáo tài chính của các ngân hàng niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam

- Trần Thị Cẩm Hồng

- Dương Thị Kim Huệ

- Nguyễn Hồng Vân

13

Thực trạng ứng dụng thương mại điện tử tại một số doanh nghiệp vừa và nhỏ trên địa bàn TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai

Hầu Võ Thái Nguyên

Lê Đức Định

Bùi Xuân Nam

Khoa QTKD

14

Pháp luật Việt Nam về hợp đồng mua bán hàng hóa quốc tế

Huỳnh Văn Thi

Mai Xuân Minh

15

Quản trị chất lượng dịch vụ tại các khách sạn 4 sao trong hệ thống Liberty Central Hotel

Nguyễn Đào Dũng

Võ Phúc

16

Ảnh hưởng của chất lượng đời sống việc làm đến hiệu quả làm việc tại trường CĐ Kinh tế Đối ngoại

Lê Duy Khang

Phạm Anh Thư

17

Các yếu tố ảnh hưởng đến sự hài lòng của khách hàng cá nhân khi gửi tiền tại các ngân hàng thương mại tại TP.HCM

Nguyễn Văn Dĩnh

18

Phân tích ảnh hưởng của 3 yếu tố GDP Trung Quốc, giá dầu thô và tỷ giá USD/VND tới GDP của Việt Nam

Trần Quang Cảnh

Nguyễn Nho Minh Quang

Nguyễn Hùng Sơn

19

Mối quan hệ giữa thương mại và môi trường

Trần Thị Minh Nhân

20

Nghiên cứu sự phát triển và quảng bá du lịch tại đảo Phú Quốc

Nguyễn Hữu Dư

Đào Duy Tân

21

Education 4.0 và khả năng ứng dụng trong giáo dục Cao đẳng – Đại học Việt Nam

Nguyễn Hoàng Phước

Hoàng Vĩnh Phúc

22

Khảo sát kỹ năng mềm của sinh viên trường Cao đẳng Kinh tế Đối ngoại

- Đào Thị Quý

23

Những phương pháp sửa lỗi sai trong kỹ năng nói tiếng Anh của SV năm 3 hệ Cao đẳng không chuyên ngữ tại Trường Cao đẳng Kinh tế Đối ngoại

- Trần Thị Hồng Hải

- Nguyễn Thị Lan Truy

- Nguyễn Hoàng Anh Thư

Khoa NN

24

Ảnh hưởng của năng lực quản trị đến chiến lược cạnh tranh của doanh nghiệp vừa và nhỏ tại TP.HCM

- Nguyễn Thị Hoàng Mai

- Phạm Thị Thanh Mai

- Lê Mạnh Tiến

Khoa TMQT

25

Xây dựng website ứng dụng thực hành nghiệp vụ chứng từ vận tải hàng hóa xuất khẩu nguyên container bằng đường biển – Cofer line

- Lương Thị Hoa

- Phan Minh Nhật

- Đường Ân Đức

26

Giải pháp nâng cao năng lực hoạt động của Hội/Hiệp hội ngành hàng nông sản xuất khẩu Việt Nam trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế

- Phạm Thị Thương Hiền

- Nguyễn Văn Hội

- Trần Thị Tường Quyên

27

Một số biện pháp đẩy mạnh xuất khẩu gỗ và các sản phẩm gỗ của Việt Nam

- Võ Khắc Huy

- Nguyễn Văn Tám

- Nguyễn Thị Thơ

28

Các yếu tố ảnh hưởng đến việc học tiếng Anh của sinh viên ngành Nhà hàng – Khách sạn thuộc các trường Cao đẳng ở Cần Thơ

- Nguyễn Thị Hồng Như

- Nguyễn Thị Quế

- Hồ Hoàng Phong

Cơ sở Cần Thơ

29

Đánh giá môi trường học tập của sinh viên tại Cơ sở Cần Thơ Trường Cao đẳng Kinh tế Đối ngoại

- Huỳnh Thị Đoan Hạnh

- Trương Thị Huyền Trang

- Nguyễn Thị Hoàng Yến

30

Ảnh hưởng của trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp đến quyết định tiêu dùng của người dân Quận Cái Răng TP. Cần Thơ

- Hoàng Thị Sông Lam

- Nguyễn Cẩm Nhiêm

 

5. HƯỚNG DẪN SINH VIÊN NGHIÊN CỨU KHOA HỌC

TT

Tên đề tài

Tác giả

1

Nghiên cứu đánh giá tình hình tiêu thụ nông sản hữu cơ tại TP.HCM

- Nguyễn Thị Quỳnh Trang

- Võ Thị Diệu Anh

- Nguyễn Thị Kim Yên