Tìm kiếm

MỤC TIÊU CHUNG

Xây dựng trường trở thành trường cao đẳng hàng đầu Việt Nam về chất lượng đào tạo khối ngành Thương mại - Dịch vụ. Các chương trình đào tạo được chuẩn hóa, hiện đại, phù hợp với điều kiện Việt Nam; kết quả học tập của sinh viên được các trường đại học, cao đẳng trong khu vực và trên thế giới công nhận. Trường và các ngành đào tạo của Trường được kiểm định bởi các tổ chức kiểm định chất lượng khu vực và thế giới.

MỤC TIÊU CỤ THỂ

Thu hút, nâng cao chất lượng đội ngũ giảng viên, cán bộ quản lý và hỗ trợ giảng dạy; không ngừng hiện đại hóa, chuyên nghiệp hóa hoạt động quản trị, giảng dạy của nhà trường để đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao trong lĩnh vực Thương mại - Dịch vụ có đạo đức, sức khỏe; trách nhiệm và có năng lực thực hiện được các công việc của trình độ cao đẳng và giải quyết được các công việc có tính phức tạp của chuyên ngành hoặc nghề; có năng lực sáng tạo, ứng dụng kỹ thuật, công nghệ hiện đại vào công việc, hướng dẫn và giám sát được người khác trong nhóm thực hiện công việc; tạo điều kiện cho người học sau khi tốt nghiệp có khả năng tìm việc làm hoặc học lên trình độ cao hơn.

(Theo Quyết định số 964/QĐ-CKĐ ngày 30 tháng 12 năm 2017
của Hiệu trưởng trường Cao đẳng Kinh tế Đối ngoại)