Ban liên lạc cựu sinh viên thăm trường nhân kỷ niệm ngày Nhà Giáo Việt Nam 20/11/2019