Hình ảnh lễ trao bằng tốt nghiệp khóa 20 niên khóa 2016-2019 buổi sáng:Click để tải về


Hình ảnh lễ trao bằng tốt nghiệp khóa 20 niên khóa 2016-2019 buổi chiều:Click để tải về