Đề cương ôn tập Tiếng Anh đầu vào hệ Cao đẳng chính quy khóa 23 - Năm học 2019-2020: Xem tại đây

Đề cương ôn tập Tin học đầu vào hệ Cao đẳng chính quy khóa 23 - Năm học 2019-2020:Xem tại đây