Đề cương ôn tập Tiếng Anh đầu vào hệ Cao đẳng chính quy khóa 24 - Năm học 2020-2021: Xem tại đây

Đề cương ôn tập Tin học đầu vào hệ Cao đẳng chính quy khóa 24 - Năm học 2020-2021:Xem tại đây