Tìm kiếm

Thực hiện kế hoạch sinh hoạt chuyên đề năm 2024, sáng ngày 08/3/2024, tại cơ sở D, 106A Đại lộ 3, Phước Bình, TP. Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh, Chi bộ Hành chính đã tổ chức sinh hoạt chuyên đề quý I/2024 về “Phản bác những luận điệu xuyên tạc, phủ nhận đội ngũ trí thức ở Việt Nam hiện nay”.

Đồng chí Trần Hải Bằng, Bí thư Chi bộ chủ trì buổi sinh hoạt. Về dự buổi sinh hoạt chuyên đề có sự tham dự của đồng chí Lê Ngọc Trung, Bí thư Đảng ủy trường Cao đẳng Kinh tế Đối ngoại và 24 đồng chí đảng viên Chi bộ Hành chính.

Đ/c Lê Ngọc Trung, Bí thư Đảng ủy và Chi ủy Chi bộ Hành chính.

Sinh hoạt chuyên đề là một trong những nhiệm vụ trọng tâm góp phần nâng cao chất lượng sinh hoạt của Chi bộ, đây là nhiệm vụ quan trọng nhằm giữ kỷ cương, kỷ luật trong Đảng, bảo đảm tính giáo dục và là một nhân tố quyết định vai trò lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng, nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên. Vì vậy, những năm gần đây, Chi bộ Hành chính đã chú trọng đổi mới nội dung, hình thức, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ định kỳ và nội dung chuyên đề gắn với công tác xây dựng đảng, xây dựng hệ thống chính trị, cơ quan vững mạnh, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, những giải pháp về nhiệm vụ, chuyên môn; công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực … đã giúp cho cán bộ và đảng viên nhận thức sâu sắc về vai trò, vị trí quan trọng của chi bộ.

Đồng chí Nguyễn Tuấn Hải, trình bày chuyên đề “Phản bác những luận điệu xuyên tạc, phủ nhận đội ngũ trí thức ở Việt Nam hiện nay” nêu ra những luận điệu xuyên tạc về đội ngũ trí thức ở Việt Nam đồng thời đề xuất những giải pháp nhằm phản bác những luận điệu trên.

Đồng chí Nguyễn Tuấn Hải, trình bày chuyên đề

Việc tổ chức sinh hoạt chuyên đề “Phản bác những luận điệu xuyên tạc, phủ nhận đội ngũ trí thức ở Việt Nam hiện nay” là đợt sinh hoạt chính trị giúp cho mỗi đảng viên nâng cao ý thức trách nhiệm, tích cực học tập, tu dưỡng, rèn luyện, thực hiện tốt nhiệm vụ của người đảng viên và các nhiệm vụ được chi bộ phân công. Tại buổi sinh hoạt, các đồng chí đảng viên trong chi bộ đã tập trung thảo luận với nhiều ý kiến tham gia phát biểu, các ý kiến tập trung vào những luận điệu xuyên tạc và giải pháp trong thời gian tới đối với mỗi đảng viên trong Chi bộ về “Phản bác những luận điệu xuyên tạc, phủ nhận đội ngũ trí thức ở Việt Nam hiện nay”, đồng thời trao đổi về những vấn đề còn tồn tại, hạn chế để cùng nhau chặn đứng những luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch.

Về tham dự buổi chuyên đề, đồng chí Lê Ngọc Trung phát biểu chỉ đạo, đảng viên trong chi bộ phải chủ động theo dõi, nắm bắt tư tưởng, dự báo tình hình và phát huy vai trò gương mẫu của đảng viên để kịp thời phát hiện, đấu tranh làm thất bại hoạt động chống phá của các thế lực thù địch. Mỗi người phải thực sự cầu tiến, thường xuyên tự soi lại mình, chống tư tưởng tự diễn biến tự chuyển hóa, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Chi bộ và chất lượng đội ngũ đảng viên./.