Tìm kiếm

Đánh giá chất lượng Chương trình đào tạo là một phần quan trọng trong quá trình giáo dục và đào tạo của một Cở sở giáo dục. Đánh giá chất lượng giúp bảo đảm Chương trình đào tạo đáp ứng các tiêu chuẩn và yêu cầu chất lượng, bảo đảm rằng người học nhận được một trải nghiệm học tập tốt và chuẩn bị cho tương lai. Đặc biệt đối với các Trường Cao đẳng nói riêng, kiểm định chất lượng bảo đảm giúp Chương trình đào tạo đáp ứng các tiêu chuẩn chất lượng quốc gia và quốc tế. Điều này bảo đảm rằng sinh viên được cung cấp kiến thức và kỹ năng tốt nhất. Ngoài ra, từ kết quả khuyến nghị của việc Đánh giá chất lượng, các trường sẽ cải thiện liên tục để nâng cao hiệu suất đào tạo, tăng cường uy tín của Cơ sở giáo dục, thúc đẩy sự sáng tạo và đổi mới phương thức đào tạo đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của xã hội và thị trường lao động.

Trường Cao đẳng Kinh tế Đối ngoại được thành lập theo Quyết định số 48/TTg ngày 24 tháng 01 năm 1997 của Thủ tướng Chính phủ và Quyết định số 7390/QĐ-BCT ngày 20 tháng 8 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trường Cao đẳng Kinh tế Đối ngoại. Hiện nay, Trường đào tạo 14 ngành nghề. Với truyền thống gần 50 năm xây dựng và phát triển, Trường đã xây dựng được đội ngũ giảng viên đoàn kết một lòng, có kiến thức, có tay nghề cao, luôn luôn đổi mới và tâm huyết với nghề,đã đào tạo được nhiều thế hệ học sinh, sinh viên với những kiến thức và kỹ năng cần thiết để khẳng định được mình, xây dựng được thương hiệu của Trường và luôn có vị thế xứng đáng trong ngành Công Thương, Thành phố Hồ Chí Minh, khu vực và của cả nước.

Khoa Tài chính - Kế toán là Khoa có bề dày lịch sử gắn với quá trình hình thành và phát triển của Trường Cao đẳng Kinh tế Đối ngoại. Khoa được thành lập theo Quyết định số 73/QĐ-CKĐ ngày 03 tháng 5 năm 1999 của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Kinh tế Đối ngoại. Chức năng, nhiệm vụ của Khoa là thực hiện đào tạo 03 ngành Kế toán tài chính, Tài chính doanh nghiệp và Quản trị Kinh doanh bất động sản ở cấp trình độ trung cấp và cao đẳng. Khoa Tài chính - Kế toán có đội ngũ giảng viên tâm huyết, có trình độ chuyên môn và kỹ năng nghề tốt. Khoa luôn cập nhật và đổi mới chương trình, giáo trình theo hướng hiện đại hóa và tiếp cận với thực tiễn. Phương pháp giảng dạy được đổi mới, lấy người học làm trung tâm nhằm đảm bảo các mục tiêu về kiến thức, kỹ năng và thái độ cho người học.

Nhà trường và Khoa xác định rõ việc đánh giá chất lượng Chương trình đào tạo là một hoạt động quan trọng nhằm không ngừng nâng cao chất lượng đào tạo ngành nghề, nhất là đối với ngành Tài chính doanh nghiệp và ngành trọng điểm của Trường là ngành Kế toán doanh nghiệp. Qua quá trình tự kiểm định chất lượng có thể nhận định rõ những điểm mạnh, những điểm còn tồn tại, hạn chế, qua đó giúp Nhà trường xác định kế hoạch khắc phục, cải tiến Chương trình đào tạo và nâng cao chất lượng thời gian tới.

Ngày 19/09/2023, Nhà trường đã tổ chức Đánh giá chất lượng Chương trình đào tạo ngành Kế toán doanh nghiệp và Tài chính doanh nghiệp. Sau quá trình làm việc công khai, khách quan, nghiêm túc, kết quả cho thấy Chương trình đào tạo ngành Kế toán doanh nghiệp và Tài chính doanh nghiệp đạt chuẩn về chất lượng. Đây là những ngành được thành lập, phát triển gắn liền với sự phát triển của Trường Cao đẳng Kinh tế Đối ngoại. Ngành Kế toán doanh nghiệp, Tài chính doanh nghiệp cùng nhiều ngành khác của Trường đã đào tạo ra nhiều nhân lực chất lượng cao. Việc tổ chức thực hiện kiểm định không chỉ nhằm thực hiện theo quy định mà còn là dịp để Nhà trường rà soát lại các chương trình học, phát huy điểm tốt, khắc phục những hạn chế.

Việc kiểm định chất lượng Chương trình đào tạo ngành Kế toán doanh nghiệp và Tài chính doanh nghiệp tiếp tục là minh chứng khẳng định cho chất lượng giáo dục và sự phát triển của Nhà trường, là một trong những cơ sở đào tạo uy tín, đào tạo ra nhiều nguồn nhân lực chất lượng cao cho đất nước thuộc lĩnh vực kinh tế.