Tìm kiếm

Ngày 24 tháng 5 năm 2024, Trường Cao đẳng Kinh tế Đối ngoại long trọng tổ chức Hội nghị khoa học để phổ biến các văn bản quy phạm pháp luật và các quy định, quy chế liên quan đến các hoạt động của giảng viên và viên chức. Đây là một hoạt động hết sức quan trọng và bổ ích, hướng đến việc nâng cao hiểu biết về pháp luật, quy chế và các quy định cho cán bộ, giảng viên và viên chức của nhà trường.

Dưới sự chủ trì của TS. Lê Ngọc Trung - Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng nhà trường. Hội nghị đã tập trung phổ biến các văn bản quy phạm pháp luật mới nhất liên quan đến hoạt động của giảng viên và viên chức.

TS. Lê Ngọc Trung – Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng nhà trường phát biểu khai mạc hội

Thành phần tham dự hội nghị khoa học năm 2024 gồm tập thể cán bộ, viên chức, người lao động đang công tác tại trường với gần 300 người.

Tập thể cán bộ, viên chức & người lao động tại hội nghị

Hội nghị khoa học năm 2024 gồm các nội dung chính như sau: Quy chế Cán bộ, Quy chế Tuyển dụng giảng viên, Quy chế Khảo thí, Quy chế Dân chủ và Định hướng Quy chế đánh giá viên chức, Định hướng Quy chế thi đua khen thưởng, Định hướng Quy trình thanh toán, Định hướng Quy chế giáo viên chủ nhiệm, Định hướng Quy chế Nghiên cứu Khoa học.

ThS. Trần Hải Bằng – Trưởng phòng Hành chính Nhân sự báo cáo Quy chế Cán bộ, Quy chế Tuyển dụng giảng viên, Định hướng Quy chế đánh giá viên chức & Định hướng Quy chế thi đua khen thưởng

ThS. Nguyễn Thị Hằng – Trưởng phòng Khảo thí & Đảm bảo chất lượng báo cáo Quy chế Khảo thí & Quy chế Dân chủ

ThS. Nguyễn Hoàng Phước – Trưởng phòng Tài chính Kế toán báo cáo Định hướng Quy trình thanh toán

ThS. Phạm Cao Khanh – Trưởng phòng Công tác Sinh viên & KNDN báo cáo Định hướng Quy chế giáo viên chủ nhiệm

TS. Phạm Đình Cường – Trưởng phòng Đào tạo & Nghiên cứu Khoa học báo cáo Định hướng Quy chế nghiên cứu khoa học

Thông qua phần trình bày hết sức cô đọng, súc tích và khoa học của lãnh đạo các đơn vị. Toàn thể cán bộ viên chức, giảng viên, người lao động hiểu rõ hơn các quy chế, quy định và cập nhật những thay đổi bổ sung mới nhất liên quan đến nội dung công tác. Đây là một hoạt động cần thiết, hết sức bổ ích và thiết thực đối với đội ngũ cán bộ viên chức, người lao động trong toàn trường.

Kết luận hội nghị TS. Lê Ngọc Trung - Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng nhà trường, đã đưa ra những chỉ đạo hết sức sâu sắc và mang tính định hướng phát triển nhà trường trong thời gian sắp tới.

Tập thể lãnh đạo nhà trường chụp ảnh lưu niệm

Kết thúc hội nghị khoa học năm 2024 tập thể lãnh đạo nhà trường chụp hình lưu niệm cùng Ban Giám Hiệu.

Tin bài: Phòng Quản lý Đào tạo và Nghiên cứu Khoa học