Tìm kiếm

Nhằm tuyên truyền sâu rộng về mục đích ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác phòng chống ma túy, nâng cao nhận thức của sinh viên về ma túy và tác hại của ma túy. Sáng ngày 12/01/2024, Phòng Công tác Sinh viên & Kết nối Doanh nghiệp đã phối hợp cùng với Phòng tuyên truyền phòng chống tệ nạn xã hội thuộc Uỷ ban Nhân dân, Phường 1, Quận 5 tổ chức buổi tuyên truyền phòng chống ma túy.

Báo cáo viên Hoàng Thanh Thảo đã cung cấp những thông tin, kiến thức bổ ích về ma túy, tác hại của ma túy đến sinh viên, góp phần nâng cao nhận thức và trách nhiệm trong công tác đấu tranh phòng, chống ma túy cho sinh viên với mục đích hạn chế tệ nạn xã hội phát sinh trong nhà trường, tạo cơ sở để xây dựng tốt công tác an toàn trật tự trường học.

Một số hình ảnh buổi tuyên truyền:

Báo cáo viên Hoàng Thanh Thảo trình bày tác hại của ma túy

Các bạn sinh viên còn được giao lưu trả lời các câu hỏi xoay quanh vấn đề ma túy, xử lí các tình huống

Với những kiến thức được trang bị trong buổi tuyên truyền, các bạn sinh viên luôn tự nhắc nhở bản thân, tránh xa tuyệt đối các tệ nạn xã hội đặc biệt là ma túy