Thông tin liên hệ:

Khoa Tài chính kế toán- Trường Cao đẳng Kinh tế Đối ngoại

Văn phòng: Lầu 1 81 Trần Bình Trọng, P.1, Q. 5, Tp. Hồ Chí Minh

Điện thoại: 028.7300.0387 – 312


 1. Chức năng:

Tham mưu cho Hiệu trưởng về công tác đào tạo, bồi dưỡng, nghiên cứu khoa học thuộc các chuyên ngành của đơn vị. Thực hiện đào tạo, nghiên cứu khoa học, bồi dưỡng kiến thức các chuyên ngành; quản lý công tác chuyên môn và quản lý viên chức, học sinh -sinh viên thuộc khoa theo sự phân cấp của Hiệu trưởng.

 1. Nhiệm vụ:

Chịu trách nhiệm trước Hiệu trưởng về chất lượng giáo dục, đào tạo thuộc phạm vi của Khoa quản lý.

Đề xuất với Hiệu trưởng các quan điểm, giải pháp về xây dựng và phát triển đào tạo, nghiên cứu khoa học và quản lý Khoa.

Tổ chức thực hiện, quản lý quá trình đào tạo và các hoạt động giáo dục khác theo sự phân cấp của Hiệu trưởng trong chương trình, kế hoạch chung của trường.

Quản lý toàn diện các mặt giảng dạy, học tập, công tác chuyên môn của viên chức và HS - SV thuộc khoa theo sự phân cấp của Hiệu trưởng.

Xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức lối sống cho viên chức và HS-SV tổ chức triển khai thực hiện các quy chế, quy định về đào tạo.

Xây dựng kế hoạch bổ sung đội ngũ cho các bộ môn, chú trọng đào tạo, bồi dưỡng phát triển đội ngũ giảng viên kế cận.

Tổ chức thực hiện quy chế dân chủ và kỷ cương, lề lối làm việc trong Khoa. - Tổ chức đánh giá công tác giảng dạy của giảng viên, nhằm đảm bảo chất lượng đội ngũ giảng dạy. Chịu trách nhiệm đánh giá viên chức hàng tháng, hàng năm. Đề nghị thi đua, khen thưởng, kỷ luật viên chức thuộc Khoa.

Tổ chức sinh hoạt chuyên môn và các hội thảo khoa học chuyên ngành nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho viên chức thuộc Khoa, triển khai nghiên cứu đề tài khoa học các cấp được giao. Hướng dẫn sinh viên nghiên cứu khoa học.

Tổ chức biên soạn giáo trình môn học, bài giảng, tài liệu tham khảo phục vụ giảng dạy và nghiên cứu khoa học. Tổ chức nghiên cứu cải tiến phương pháp giảng dạy, học tập để nâng cao chất lượng đào tạo.

Phân định các giới hạn phạm vi chuyên môn, nội dung giảng dạy của các bộ môn trực thuộc.

Cụ thể hóa mục tiêu, chương trình, nội dung và phương pháp đào tạo của từng chuyên ngành trong khoa nhằm đảm bảo chất lượng đào tạo toàn diện.

Tổ chức công tác giáo vụ Khoa, lập thời khóa biểu, lịch thi hết môn, quản lý điểm tổng kết môn học, sơ kết học kỳ, tổng kết năm học, phối hợp các đơn vị chức năng thực hiện việc thi hết môn thuộc khoa quản lý theo kế hoạch chung của trường.

Quản lý và lưu trữ bài thi, kết quả học tập theo quy định, các tư liệu, tài liệu chuyên ngành thuộc đơn vị.

Tổ chức cho viên chức và HS-SV Khoa tham gia các hoạt động văn hóa văn nghệ, thể thao và vui chơi giải trí.

Xác nhận các giấy tờ cho HS-SV thuộc khoa trong phạm vi được phân cấp.

Quản lý sử dụng tài sản, thiết bị, cơ sở vật chất Trường giao cho Khoa. Tổ chức quản lý, điều phối và sử dụng hiệu quả quỹ giảng đường của trường. Điều phối giảng đường cho các hoạt động hội thảo, học bù, sinh hoạt khoa học của trường.

Đề xuất xây dựng kế hoạch bổ sung, bảo trì thiết bị, tài liệu dạy học.

Chịu trách nhiệm chính trong việc xác nhận khối lượng giờ giảng cho giảng viên.

Chịu trách nhiệm chính tiếp nhận thông tin, phối hợp với các đơn vị liên quan giải quyết các vấn đề về quản lý.

Thực hiện công tác báo cáo kịp thời theo yêu cầu của cấp trên và của trường.

Quản lý cơ sở vật chất, trang thiết bị được giao theo quy định của Nhà nước và của trường. Xây dựng kế hoạch bổ sung, bảo trì thiết bị dạy và học, thực hành, thực tập và thực nghiệm khoa học.

Phối hợp với các đơn vị chức năng thực hiện các công tác phát sinh trong quá trình hoạt động của trường.

  1. Kế toàn doanh nghiệp

Mục tiêu chung

Đào tạo cử nhân cao đẳng nhóm ngành nghề Kế toán chuyên sâu Kế toán Doanh nghiệp có phẩm chất chính trị, đạo đức kinh doanh và sức khỏe tốt, nắm vững kiến thức về chức năng, các quá trình kinh doanh và kế toan ở các doanh nghiệp, có kỹ năng cơ bản để vận dụng trong kinh doanh nói chung và thực hành thành thạo một số công việc chuyên môn trong lĩnh vực kế toán doanh nghiệp, có khả năng tư học tập để thích ứng với môi trường kinh doanh trong điều kiện hội nhập quốc tế.

Mục tiêu cụ thể

Đào tạo cử nhân cao đẳng ngành nghề Kế toán có đủ kiến thức, kỹ năng và năng lực như sau:

 • Về kiến thức: Nắm vững các vấn đề lý luận cơ bản về kế toán; am hiểu các quy trình kế toán, kiểm toán, phân tích hoạt động kinh doanh; có đủ khả năng tổ chức điều hành công tác kế toán của doanh nghiệp nhỏ và vừa; có kiến thức nghiệp vụ chuyên sâu, xử lý được các tình huống kế toán phát sinh trong thực tế; có khả năng ứng dụng công nghệ thông tin đáp ứng được yêu cầu quản lý trong lĩnh vực tài chính-kế toán.
 • Về kỹ năng: Có kỹ năng lập chứng từ, ghi chép sổ sách và lập báo cáo kế toán, tổ chức và điều hành công tác kế toán phục vụ cho hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp; Có kỹ năng làm việc theo nhóm, kỹ năng xử lý tình huống kế toán phát sinh tại doanh nghiệp, có trình độ Anh ngữ phù hợp, tin học thành thạo để thao tác và ứng dụng vào công việc có hiệu quả, có ý thức tự rèn luyện giữ gìn sức khỏe để đáp ứng nhu cầu công việc.
 • Về năng lực tự chủ và chịu trách nhiệm: Chấp hành tốt pháp luật của Nhà nước và quy định của cơ quan, làm việc với tinh thần kỷ luật cao, có lối sống lành mạnh, yêu nghề; Có đạo đức cá nhân và đạo đức nghề nghiệp đúng đắn, luôn có trách nhiệm và chuyên nghiệp trong công việc; Có tinh thần cải tiến, năng động, sáng tạo, bản lĩnh, tự tin để khẳng định bản thân; có tinh thần phục vụ cộng đồng, hợp tác thân thiện với đồng nghiệp và các cá nhân bên ngoài doanh nghiệp; Có khả năng tự học tập, nghiên cứu để nâng cao trình độ, hoặc tiếp tục học lên bậc Đại học.

Vị trí việc làm sau khi ra trường

Sinh viên sau khi tốt nghiệp có thể đảm nhận vị trí kế toán viên, kế toán tổng hợp, hoặc có thể phụ trách bộ phận kế toán tại các Doanh nghiệp, các tổ chức kinh tế-xã hội.

  1. Tài chính - Ngân hàng

Mục tiêu chung

Đào tạo cử nhân cao đẳng ngành nghề Tài chính-Ngân hàng chuyên sâu Tài chính Doanh nghiệp và Ngân hàng có phẩm chất chính trị, đạo đức và sức khỏe tốt; nắm vững những kiến thức cơ bản về kinh tế-xã hội, về tài chính-ngân hàng và có kiến thức chuyên môn về Tài chính doanh ngiệp, ngân hàng; Có năng lực tổ chức thực hiện, tham gia hoạch định chính sách và giải quyết các vấn đề chuyên môn cụ thể trong lĩnh vực Tài chính doanh nghiệp, ngân hàng.

Mục tiêu cụ thể

Đào tạo cử nhân cao đẳng ngành nghề Tài chính-Ngân hàng có đủ kiến thức, kỹ năng và năng lực như sau:

 • Về kiến thức: Nắm vững các kiến thức cơ bản về tài chính, ngân hàng; có kiến thức chuyên sâu thuộc về nghiệp vụ tài chính ở các doanh nghiệp, nghiệp vụ ở các ngân hàng; có hiểu biết về thực tế trong hoạt động tài chính ở doanh nghiệp, các hoạt động nghiệp vụ tại ngân hàng.
 • Về kỹ năng: Có kỹ năng về chuyên môn nghiệp vụ tài chính, nghiệp vụ ngân hàng, kỹ năng thu thập, phân tích dữ liệu và tổng hợp để phục vụ cho nhu cầu công việc; kỹ năng nghiên cứu thị trường tài chính; Có kỹ năng làm việc theo nhóm; kỹ năng thuyết trình, viết báo cáo tài chính; kỹ năng tham gia xây dựng, bảo vệ các dự án; kỹ năng quan hệ giao tiếp để tạo nguồn vốn và sử dụng vốn có hiệu quả; có trình độ Anh ngữ phù hợp, tin học thành thạo để làm việc trong lĩnh vực được đào tạo; có ý thức tự rèn luyện giữ gìn sức khỏe để đáp ứng yêu cầu công việc.
 • Về năng lực tự chủ và chịu trách nhiệm: Chấp hành tốt pháp luật của Nhà nước và quy định của cơ quan, làm việc với tinh thần kỷ luật cao, có lối sống lành mạnh, yêu nghề; Có đạo đức cá nhân và đạo đức nghề nghiệp đúng đắn, luôn có trách nhiệm và chuyên nghiệp trong công việc; Có tinh thần cải tiến, năng động, sáng tạo, bản lĩnh, tự tin để khẳng định bản thân; có tinh thần phục vụ cộng đồng, hợp tác thân thiện với đồng nghiệp và các cá nhân bên ngoài doanh nghiệp; Có khả năng tự học tập, nghiên cứu để nâng cao trình độ, hoặc tiếp tục học lên bậc Đại học.

Vị trí việc làm sau khi tốt nghiệp:

Sinh viên sau khi tốt nghiệp có thể đảm nhận công việc chuyên môn về tài chính-ngân hàng tại các doanh nghiệp, các ngân hàng, các công ty tài chính, bảo hiểm; các công việc liên quan đến lĩnh vực tài chính tại các doanh nghiệp và các tổ chức kinh tế-xã hội.

Lãnh đạo phòng
Trưởng khoa
Tiến sĩ Phạm Xuân Thành
Tiến sĩ Phạm Xuân Thành

Phó Trưởng khoa
Thạc sĩ Đặng Thanh Hương
Thạc sĩ Đặng Thanh Hương

Danh sách giảng viên:

Số TTHọ và tên lótTênHọc vịChức danh nghề nghiệpChuyên ngành
1 Thạch Phương Chi Cử nhân Giảng viên  
2 Phạm Thị Bích Hằng Cử nhân Chuyên viên KT Đối ngoại
3 Nguyễn Thị Hải Hằng Thạc sĩ Giảng viên Tài chính-Ngân hàng
4 Lê Thanh Hoài Thạc sĩ Giảng viên Kế toán
5 Trần Việt Hùng Thạc sĩ Giảng viên Tài chính ,tín dụng
6 Lương Bảo Linh Thạc sĩ Giảng viên Kinh tế học
7 Phạm Hải Thạc sĩ Giảng viên Kế toán
8 Hồ Công Minh Thạc sĩ Giảng viên Tài chính-Ngân hàng
9 Hồ Xuân Quang Cử nhân Giảng viên Kế toán
10 Trần Minh Tân Thạc sĩ Giảng viên Quản trị KD
11 Đào Thị Thu Thạc sĩ Giảng viên Kế toán
12 Vũ Thị Thủy Cử nhân Chuyên viên KT Đối ngoại
13 Lương Thị Thu Thủy Thạc sĩ Giảng viên Tài chính-Ngân hàng
14 Trần Thị Thùy Trang Thạc sĩ Giảng viên Kế toán
15 Dương Thị Kim Huệ Thạc sĩ Giảng viên Tài chính-Ngân hàng
16 Lê Thành Trung Thạc sĩ Giảng viên Kinh tế phát triển
17 Phạm Thị Thanh Hòa Thạc sĩ Giảng viên  
18 Lê Tâm Thanh Cử nhân Giảng viên Tài chính-Ngân hàng
19 Bùi Thị Hoàng Yến Thạc sĩ Giảng viên Kế toán
20 Nguyễn Thị Ngọc Phụng Thạc sĩ Giảng viên Tài chính ,tín dụng
21 Lê Thị Tuyết Thạc sĩ Giảng viên Tài chính -T.mại Qte
22 Trần Thị Cẩm Hồng Cử nhân Giảng viên Kế toán
23 Trần Nhân Nghĩa Thạc sĩ Giảng viên Chính sách công
24 Phạm Thị Hồng Khoa Cử nhân Giảng viên Hệ thống thông tin kinh tế
25 Trịnh Thị Bảo Quyên Thạc sĩ Giảng viên KTTC
26 Phan Ngọc Châu Thạc sĩ Giảng viên Quản trị KD
27 Nguyễn Hoài Thiêm Cử nhân Giảng viên Kế toán
28 Nguyễn Hồng Vân Cử nhân Giảng viên Tài chính-Ngân hàng
29 Đặng Ngọc Thạc sĩ Giảng viên Tài chính-Ngân hàng