1. CHỨC NĂNG:

  Tham mưu cho Hiệu trưởng về công tác quy hoạch, đầu tư  xây dựng cơ sở vật chất của trường. Tham mưu cho Hiệu trưởng về lập quy hoạch các dự án đất đai và xây dựng cơ sở vật chất đáp ứng yêu cầu phát triển của trường; công tác quản lý và khai thác tốt các trang thiết bị của trường. Nghiên cứu trang bị và cải tiến thiết bị phục vụ nhu cầu phát triển của đào tạo. Thực hiện mua sắm, thanh lý và theo dõi việc sử dụng hiệu quả tài sản, trang thiết bị của trường phục vụ cho giảng dạy, nghiên cứu, làm việc và học tập. Quản lý về công tác thư viện, quản lý phòng vi tính. Tổ chức thực hiện công tác lưu trữ và khai thác tư liệu, thông tin, sách báo, tạp chí, giáo trình, tài liệu điện tử... phục vụ cho công tác giảng dạy, học tập và nghiên cứu khoa học; xây dựng phương án và thực hiện quản lý tài sản, an ninh trật tự tại cơ sở Q.9, cơ sở 287 Phan Đình Phùng, cơ sở 269 Phan Xích Long, cơ sở 81 Trần Bình Trọng.

 2. NHIỆM VỤ

  Công tác Đầu tư - Xây dựng:

  - Xây dựng kế hoạch thực hiện các dự án đất đai và xây dựng cơ sở vật chất của trường theo từng giai đoạn phát triển.

  - Liên hệ với các cơ quan chức năng trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh, thành phố khác để thiết lập các dự án đất xây dựng trường, ký túc xá của trường. 

  - Tổ chức và quản lý công tác xây dựng cơ sở vật chất của trường theo quy hoạch các dự án đất khi được cơ quan các cấp phê duyệt.

  - Phối hợp với các đơn vị có liên quan nghiên cứu, tư vấn cho Ban Giám hiệu lựa chọn các mô hình dự án xây dựng cơ sở vật chất của trường.

  - Quản lý (lưu giữ và bảo quản) hồ sơ pháp lý có liên quan đến cơ sở vật chất của trường như: đất đai, nhà cửa…

  - Lập kế hoạch và tổ chức thực hiện công tác xây dựng mới, mở rộng, cải tạo, sửa chữa các cơ sở thuộc trường. Thực hiện các quy trình trong công tác lập dự án đầu tư, thiết kế, đấu thầu, quản lý thi công xây dựng và lưu trữ hồ sơ theo quy định hiện hành.

  - Thường trực các hội đồng về đấu thầu xây dựng.

  Công tác quản trị cơ sở:

  - Tổ chức quản lý tài sản và quản trị cơ sở vật chất, các phương tiện làm việc, giảng dạy và học tập.

  - Xây dựng và tổ chức thực hiện các phương án giữ gìn an ninh trật tự của cơ sở đào tạo. Đầu mối phối hợp với các đơn vị công an, chính quyền địa phương trong các hoạt động gìn giữ trật tự, trị an trong khuôn viên trường.

  - Tổ chức thực hiện vệ sinh học đường, vệ sinh môi trường đảm bảo môi trường sư phạm sạch, đẹp tại cơ sở đào tạo.

  - Thực hiện các công việc phục vụ giảng đường, hội trường (bao gồm: đóng, mở cửa; bố trí thiết bị giảng dạy; bàn, ghế; bục, bảng; âm thanh; chiếu sáng; quạt; chuông báo giờ học; phục vụ nước uống) tại cơ sở đào tạo; kết hợp các Khoa điều phối sử dụng phòng học cơ sở đào tạo.

  - Tổ chức thực hiện đảm bảo công tác phòng cháy chữa cháy, công tác bảo hộ an toàn lao động tại cơ sở 81 Trần Bình Trọng, 287 Phan Đình Phùng, cơ sở quận 9; phối hợp với Khoa Quản trị Kinh doanh thực hiện công tác PCCC tại cơ sở 269 Phan Xích Long.

  - Phối hợp hỗ trợ sơ cứu, cấp cứu, cấp thuốc điều trị thông thường; chuyển bệnh nhân lên cơ sở y tế tuyến trên trong những trường hợp cần thiết. Kiểm tra vệ sinh môi trường các phòng học và các khu công cộng tại cơ sở đào tạo.

  Quản lý trang thiết bị:

  - Lập hồ sơ theo dõi, quản lý tình trạng cụ thể của từng loại trang thiết bị về số lượng và chất lượng.

  - Thường trực các hội đồng về đấu thầu mua sắm trang thiết bị. Thực hiện các hồ sơ đấu thầu về mua sắm trang thiết bị. Cung cấp thông tin cho Hội đồng về: xu hướng công nghệ; ưu nhược điểm của các nhãn hiệu trên thị trường; chính sách,quy định của nhà nước trong lĩnh vực liên quan; thứ tự ưu tiên các hạng mục trong việc đáp ứng nhu cầu trang bị; năng lực của các đối tác cung ứng hàng hóa, dịch vụ sửa chữa, bảo trì.

  - Thực hiện việc mua sắm theo kế hoạch và quy trình đã được duyệt để giao cho các đơn vị theo đúng tiến độ, tổ chức theo dõi công tác quản lý, sử dụng máy móc, dụng cụ, vật tư các Khoa, Phòng, trung tâm.

  - Kiểm tra theo dõi việc quản lý, bảo quản và sử dụng toàn bộ máy móc, dụng cụ, vật tư đã cấp phát cho các đơn vị, triển khai lắp đặt, vận hành máy móc thiết bị khi cấp phát cho các đơn vị, lập hồ sơ và quy tắc bảo quản, sử dụng, tổ chức bảo dưỡng định kỳ và sửa chữa kịp thời khi có hư hỏng sau khi được phê duyệt.

  - Chấp hành đúng các nguyên tắc về lưu trữ, bảo quản và giao nhận các trang thiết bị theo đúng quy định của trường và của nhà nước. Sử dụng có hiệu quả các trang thiết bị hiện có, tránh sử dụng lãng phí không đúng mục đích

  - Phối hợp các đơn vị quản lý, tu dưỡng, bảo trì hệ thống, thiết bị mạng Internet và công nghệ thông tin.

  - Tổng hợp giải quyết và phân phối các đề xuất mua sắm, sửa chữa cơ sở vật chất, trang thiết bị đến các đơn vị.

  - Tổ chức cấp phát vật tư, thiết bị tại các kho.

  - Thanh lý tài sản, trang thiết bị đã hết hạn sử dụng hoặc không còn nhu cầu sử dụng theo quy định.

  Quản lý về nghiệp vụ:

  - Trực tiếp quản lý phòng máy tính, xây dựng kế hoạch trang bị và phát triển phòng vi tính phù hợp với yêu cầu đào tạo của trường;

  - Phục vụ và hướng dẫn HS-SV thực tập theo kế hoạch đào tạo chung; khai thác tối đa công suất của các trang thiết bị hiện có.

  - Quản lý về công tác thư viện: Xây dựng kế hoạch phát triển thư viện theo hướng hiện đại thư viện điện tử.

  - Cải tiến công tác phục vụ bạn đọc theo hướng văn minh, lịch sự; lập kế hoạch và tổ chức thực hiện việc mua, tiếp nhận, trao đổi, bổ sung các loại tài liệu, sách báo mới, tài liệu điện tử trên mạng Internet… nhằm phục vụ cho công tác giảng dạy, học tập và nghiên cứu khoa học.

  - Tổ chức quản lý lưu trữ, định kỳ kiểm kê, thanh lọc và bảo quản các kho sách báo, tư liệu thông tin theo đúng quy định. Tổ chức quản lý theo hướng sử dụng các thiết bị hiện đại, nâng cao chất lượng và hiệu quả dịch vụ phục vụ; tiến tới hình thành thư viện điện tử.

  - Hướng dẫn giáo viên, viên chức , HS-SV tìm kiếm. tra cứu các tài liệu.

 3. CÔNG TÁC KHÁC

  - Thực hiện công tác báo cáo, thống kê theo quy định.

  - Quản lý và sử dụng có hiệu quả nguồn nhân lực, cơ sở vật chất và các phương tiện, trang thiết bị được giao.

  - Phối hợp với các đơn vị chức năng thực hiện các công tác phát sinh trong quá trình hoạt động của trường.

Lãnh đạo phòng
Trưởng Phòng
Nguyễn Hữu Phòng
Phó trưởng phòng
Nguyễn Huy Viễn
ThS. Nguyễn Tuấn Hải
ThS. Võ Văn Thành

Danh sách CB-NV phòng Đầu tư - Quản trị:

STTHọ và TênHọc vịChức danh nghề nghiệp
1 Nguyễn Thị Việt Cao đẳng Cán sự
2 Nguyễn Văn Hồng   Nhân viên kỹ thuật
3 Trần Đức Minh Sơ cấp Nhân viên kỹ thuật
4 Nguyễn Hoàng Nam   Nhân viên bảo vệ
5 Nguyễn Thanh Quang   Nhân viên bảo vệ
6 Huỳnh Nhật Trung   Nhân viên bảo vệ
7 Nguyễn Thị   Nhân viên phục vụ
8 Đỗ Thị Tầm Xuân Thạc sĩ Giảng viên
9 Lê Trần Kim Ngân Cao đẳng Nhân viên phục vụ
10 Nguyễn Văn Chính Cử nhân Kỹ thuật viên
11 Huỳnh Văn Lai   Nhân viên bảo vệ
12 Nguyễn Gia Tường Trung cấp Kỹ thuật viên
13 Huỳnh Thành Tâm  Trung cấp Kỹ thuật viên
14 Lê Quang Huy Sơ cấp Nhân viên kỹ thuật
15 Nguyễn Văn Tuyến Cử nhân Kỹ thuật viên
16 Hoàng Thanh Hòa Thạc sĩ Giảng viên
17 Nguyễn Bá Vân   Nhân viên bảo vệ
18 Nguyễn Hoàng Cao đẳng Nhân viên bảo vệ
19 Trương Thị Minh Phương Thạc sĩ Chuyên viên
20 Nguyễn Thị Hiền   Nhân viên phục vụ
21 Trần Thị Thuận   Nhân viên phục vụ
22 Phạm Thị Hoàng Thảo Thạc sĩ Chuyên viên
23 Nguyễn Xuân Liên Cử nhân Chuyên viên
24 Huỳnh Thị Minh Châu Cử nhân