Văn phòng: A.205, 287 Phan Đình Phùng, Phường 15, Quận Phú Nhuận, TP.HCM

Điện thoại: (028) 73000387 Ext: 124

Email:congtacsinhvien@cofer.edu.vn

 1. CHỨC NĂNG:

  Tham mưu cho Hiệu trưởng về công tác chính trị, tư tưởng, văn hóa, xây dựng môi trường giáo dục lành mạnh, hình thành nhân cách và phẩm chất đạo đức, lối sống văn minh, tiến bộ theo các chủ trương, đường lối chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước, các qui định của cơ quan chủ quản và nhà trường, quản lý và tổ chức thực hiện các hoạt động giáo dục chính trị tư tưởng cho HS-SV, quản lý và đánh giá công tác rèn luyện HS-SV góp phần giáo dục toàn diện cho HS-SV.

 2. NHIỆM VỤ

  Công tác chính trị tư tưởng:

  - Nắm bắt kịp thời tình hình tư tưởng chính trị của viên chức và HS-SV để đề xuất các chủ trương, biện pháp và kế hoạch giáo dục chính trị tư tưởng.

  - Lập và tổ chức thực hiện các chương trình, kế hoạch công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống; công tác xã hội, đền ơn đáp nghĩa; các hoạt động văn hóa nghệ thuật; thể dục thể thao; phòng, chống ma túy, và các tệ nạn xã hội trong trường; Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về an toàn giao thông, phòng chống tội phạm, ma tuý, mại dâm, HIV/AIDS; hướng dẫn sinh viên chấp hành pháp luật và nội quy, quy định của nhà trường.

  - Tổ chức phổ biến nghị quyết, đường lối, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước, của ngành; tổ chức báo cáo tình hình thời sự trong và ngoài nước.

    - Tổ chức công tác giáo dục truyền thống nhà trường cho viên chức và HS-SV.

  - Tổ chức sinh hoạt công dân đầu khóa và đầu năm học cho HS-SV  chính quy hàng năm. Tổ chức và thực hiện các biện pháp nhằm nâng cao ý thức, thái độ học tập của HS-SV. Hướng dẫn HS-SV chấp hành pháp luật nội quy, quy chế, phát hiện và xử lý HS-SV có hành vi vi phạm.

  - Phối hợp với các đơn vị có liên quan tổ chức và phục vụ các hội nghị, lễ hội, sự kiện của trường.

  - Phối hợp với các bộ phận liên quan, Công đoàn, Đoàn TNCSHCM, Hội Sinh viên trường tổ chức kỷ niệm các ngày lễ lớn trong nước và quốc tế với nhiều hình thức phong phú, thiết thực có tác dụng giáo dục truyền thống, giáo dục lý tưởng cách mạng một cách sâu sắc.

  - Phối hợp với Phòng Tổ chức - Hành chính theo dõi việc thực hiện quy định về các hoạt động tuyên truyền, thông tin và quảng cáo tại các cơ sở thuộc trường.

  - Theo dõi công tác phát triển Đảng trong HS-SV.

  Quản lý học sinh sinh viên:

  - Chủ trì xây dựng quy chế về công tác quản lý học sinh sinh viên theo quy định của Pháp luật và các văn bản hướng dẫn liên quan; hướng dẫn sinh viên thực hiện các quy định về quản lý HSSV theo quy định của nhà trường và của Pháp luật.

  - Phối hợp Phòng Đào tạo tổ chức tiếp nhận thí sinh trúng tuyển đúng quy định, tổ chức quản lý, lưu trữ các hồ sơ gốc và danh sách HS-SV theo quy định.

      - Phối hợp với các đơn vị phân công đội ngủ giáo viên chủ nhiệm.

  - Cấp phát và quản lý thẻ HS-SV, cấp giấy xác nhận là HSSV của Trường; xác nhận để HSSV được vay tín dụng đào tạo và HSSV thuộc diện chính sách được hưởng các chế độ trợ cấp của Nhà nước; Cấp mẫu giấy xác nhận nơi cư trú cho HSSV; thường trực tiếp HSSV và hướng dẫn HSSV đến các phòng, ban liên quan để giải quyết các yêu cầu của HSSV.

  - Tổ chức triển khai, theo dõi, tổng hợp việc thực hiện công tác đánh giá rèn luyện HSSV theo học kỳ và theo năm học đúng quy định; quản lý tình hình lên lớp, sinh hoạt ngoại trú của HSSV; xử lý kỷ luật đối với sinh viên vi phạm nội quy, quy chế.

  - Chủ trì và phối hợp với Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Hội sinh viên và các phòng chức năng tổ chức tạo điều kiện cho HS-SV tham gia các hoạt động học tập văn hoá, văn nghệ, TDTT, các câu lạc bộ và các hoạt động giải trí lành mạnh và các hoạt động từ thiện khác.

  - Định kỳ tổ chức các cuộc tiếp xúc, đối thoại trực tiếp giữa lãnh đạo nhà trường với HS-SV, giải quyết và trả lời khiếu nại của HS-SV về các mặt liên quan tới học tập, sinh hoạt.

  - Thường trực các Hội đồng: khen thưởng - kỷ luật HS-SV, buộc thôi học cho HS-SV nghỉ nhiều, xét học bổng, trợ cấp xã hội, miễn giảm học phí cho HS-SV.

  - Thực hiện việc tính học bổng và đề nghị cấp học bổng, trợ cấp xã hội, miễn giảm học phí, xét cấp học bổng khuyến khích tài năng cho những HS-SV xuất sắc trong học tập và nghiên cứu khoa học. Theo dõi, đôn đốc việc đóng học phí và các khoản phải đóng khác của HS-SV, đề nghị xử lý những HS-SV không đóng học phí đúng quy định.

  - Tổ chức triển khai, theo dõi, tổng hợp việc thực hiện công tác đánh giá rèn luyện HS-SV theo học kỳ và theo năm học đúng quy chế của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành.

  - Phối hợp với Trung tâm kết nối doanh nghiệp, Đoàn Thanh niên, Hội Sinh viên xét chọn các học bổng, tài trợ cho HS-SV chính quy.

  - Tổ chức công tác hướng nghiệp, tư vấn việc làm cho sinh viên. Tổ chức hội chợ việc làm cho sinh viên;
  - Hỗ trợ thông tin về nhà trọ, tư vấn sử dụng dịch vụ công cộng, đề nghị hỗ trợ phương tiện đi lại trong các dịp lễ tết cho HSSV có hoàn cảnh khó khăn. Thực hiện các hoạt động dịch vụ khác nhằm phục vụ đời sống HSSV;

  - Tổ chức bồi dưỡng, tập huấn các đội tuyển HS-SV. Tham mưu cho Ban Giám hiệu tuyển chọn học sinh sinh viên tham gia các hội thi, hội thao, hội diễn cấp thành phố, khu vực và toàn quốc.

  - Tổ chức quản lý hoạt động các Câu lạc bộ - Đội – Nhóm SV.

  Công tác giáo viên chủ nhiệm:

  - Xây dựng quy chế hoạt động quản lý giáo viên chủ nhiệm, hướng dẫn nội dung sinh hoạt lớp định kỳ

  - Chủ trì, phối hợp với các Phòng, Khoa phân công và quản lý giáo viên chủ nhiệm;

 3. CÔNG TÁC KHÁC

  - Thực hiện công tác báo cáo kịp thời theo yêu cầu của cấp trên và của trường.

  - Quản lý và sử dụng có hiệu quả nguồn nhân lực, cơ sở vật chất và các phương tiện, trang thiết bị được giao.

  - Phối hợp với các đơn vị chức năng thực hiện các công tác phát sinh trong quá trình hoạt động của trường.

   

Lãnh đạo phòng
Trưởng phòng
Thạc sĩ Phạm Đình Cường
ThS. Phạm Cao Khanh

Phó Trưởng phòng
Đồng Ngọc Vi
Đồng Ngọc Vi
Võ Duy Nhân
Võ Duy Nhân
Nguyễn Phúc Bảo
Nguyễn Phúc Bảo

Danh sách CB-NV phòng Công tác sinh viên:

Số TTHọ vàTênHọc vịChức danh nghề nghiệp
1 Nguyễn Diệp Cử nhân Chuyên viên
2 Mai Huy Hoàng Cử nhân Chuyên viên
3 Cao Thị Hoài Cử nhân Chuyên viên
4 Vũ Lương Hòa Cử nhân Cán sự
5 Võ Thị Thanh Thảo Cử nhân Chuyên viên
6 Võ Duy Thuần Cử nhân cao đẳng Cán sự
7 La Thanh Ngân Cử nhân Chuyên viên
8 Ngô Thọ Thiện Cử nhân Giảng viên