Để đánh giá và tổng kết những kết quả đã đạt được trong năm 2019 và đề ra phương hướng nhiệm vụ năm 2020, vào sáng ngày 20 tháng 12 năm 2019, Trường Cao đẳng Kinh tế Đối ngoại đã tổ chức Hội nghị Viên chức và tổng kết năm 2019, với sự tham dự đông đủ của toàn thể viên chức nhà trường.

Hội nghị viên chức và tổng kết là hoạt động thường niên của nhà trường, một mặt đánh giá, tuyên dương những kết quả đạt được trong công tác giáo dục của năm học trước, mặt khác nghiêm túc rút ra nguyên nhân của những hạn chế, tồn tại từ đó đề ra phương hướng hoạt động phù hợp cho năm học mới. Đây cũng là dịp để mỗi thành viên thực hiện quyền dân chủ đề xuất ý kiến, bày tỏ nguyện vọng đối với lãnh đạo nhà trường, trực tiếp đặt vấn đề để cùng bàn thảo, hội nghị là cơ hội  tìm tiếng nói đồng thuận, đồng tâm, chung sức phát triển sự nghiệp giáo dục của nhà trường.

PGS. TS. Nguyễn Đức Minh – Hiệu trưởng nhà trường phát biểu trong Hội nghị

Hội nghị đã nghe PGS. TS. Nguyễn Đức Minh - Hiệu trưởng Nhà trường trình bày Báo cáo tổng kết công tác năm học 2018- 2019 và nhiệm vụ năm học 2019 - 2020. Báo cáo khẳng định Nhà trường đã  đạt nhiều thành tích trong các lĩnh vực hoạt động. Trong lĩnh vực đào tạo, trường đã thực hiện tốt, hoàn thành chỉ tiêu tuyển sinh đề ra trong năm 2019, hoàn thành hồ sơ xin mở ngành Quản trị Du lịch và Lữ hành. Công tác nghiên cứu khoa học có nhiều kết quả nổi bật khi có 05 đề tài nghiên cứu khoa học cấp trường, 35 đề tài nghiên cứu khoa học cấp Khoa/Bộ môn, số bài báo khoa học đã công bố tổng cộng 117 bài bao gồm: ISI: 3/0, Scobus: 1/3, tạp chí quốc tế khác: 6/1,  tạp chí Việt Nam: 36 bài, Kỷ yếu hội thảo Quốc tế: 2 bài, Kỷ yếu hội thảo quốc gia: 10 bài, Kỷ yếu hội thảo cấp trường, chuyên san Kinh tế Đối ngoại: 59 bài. Trong lĩnh vực quan hệ quốc tế, Trường đã tiến hành hợp tác quốc tế trong đào tạo với trường University Preparation College (UPC) của Úc, nhận bàn giao học liệu của 6 môn học khối ngành Quản trị Kinh doanh. Về mặt cơ sở vật chất, Trường đã tiến hành nâng cấp sửa chữa nhiều hạng mục quan trọng, nổi bật nhất là tạo mới 09 phòng học tại cơ sở 287 Phan Đình Phùng và 81 Trần Bình Trọng, làm mới 03 phòng học thực hành ngành Quản trị Khách sạn và 02 sân học thể dục, khởi công cây dựng “Nhà học đa năng khối B” tại cơ sở D Quận 9.

Đoàn Chủ tịch và ban thư ký tại Hội nghị

Tại Hội nghị, phương hướng công tác năm học 2019 – 2020 của Nhà trường được xác định là tiếp tục đổi mới công nghệ, đẩy mạnh cải cách hành chính, triển khai hợp tác với các đối tác trong và ngoài nước, tiếp tục phát triển nguồn lực tài chính, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của cán bộ, viên chức.

Bà Nguyễn Thị Hằng – Chủ tịch Công Đoàn Trường phát biểu trong Hội nghị

Hội nghị đã được nghe bà Nguyễn Thị Hằng - Chủ tịch Công đoàn trường trình bày Báo cáo nội dung, kết quả hoạt động Công Đoàn và ông Nguyễn Huy Viễn – Trưởng Ban Thanh tra nhân dân trình bày báo cáo hoạt động của Ban Thanh tra Nhân dân năm học 2018 - 2019 và Báo cáo tổng kết nhiệm kỳ Ban Thanh tra nhân dân 2017 - 2019. Thay mặt Công đoàn trường, Chủ tịch Công Đoàn đã gửi lời cảm ơn các thành viên trong Ban Thanh tra nhân dân nhiệm kỳ 2017-2019 vì những đóng góp tích cực và hiệu quả. Ban Thanh tra Nhân dân đã hoàn thành tốt chương trình, kế hoạch thanh tra hằng năm theo chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của mình. Qua Hội nghị trường cũng tiến hành miễn nhiệm Ban Thanh tra Nhân dân kỳ 2017 – 2019 và bầu Ban Thanh tra Nhân dân nhiệm kỳ 2019 – 2021. Căn cứ kết quả bầu cử, Ban Thanh tra Nhân dân nhiệm kỳ 2019 - 2021 gồm các thành viên: Ông Nguyễn Huy Viễn, ông Nguyễn Phương Nam, ông Nguyễn Văn Tám.

Ban bầu cử đang tiến hành kiểm phiếu bầu

 

PGS. TS. Nguyễn Đức Minh - Hiệu Trưởng nhà trường chúc mừng Ban Thanh tra Nhân dân nhiệm kỳ mới.

Hội nghị Viên chức và tổng kết năm học 2018 - 2019 đã thành công tốt đẹp trong không khí đoàn kết, thống nhất và hứa hẹn một năm học mới, một năm học của thách thức và thành công.