Vào sáng ngày 21 tháng 01 năm 2021, Trường Cao đẳng Kinh tế Đối ngoại đã tổ chức Hội nghị Viên chức và tổng kết năm 2020, với sự tham dự đông đủ của toàn thể viên chức nhà trường.

Hội nghị viên chức và tổng kết là hoạt động thường niên của nhà trường, một mặt đánh giá, tuyên dương những kết quả đạt được trong công tác giáo dục của năm học trước, mặt khác nghiêm túc rút ra nguyên nhân của những hạn chế, tồn tại từ đó đề ra phương hướng hoạt động phù hợp cho năm học mới. Đây cũng là dịp để mỗi thành viên thực hiện quyền dân chủ đề xuất ý kiến, bày tỏ nguyện vọng đối với lãnh đạo nhà trường, trực tiếp đặt vấn đề để cùng bàn thảo, hội nghị là cơ hội  tìm tiếng nói đồng thuận, đồng tâm, chung sức phát triển sự nghiệp giáo dục của nhà trường.

PGS. TS. Nguyễn Đức Minh – Hiệu trưởng nhà trường phát biểu trong Hội nghị

Hội nghị đã nghe PGS. TS. Nguyễn Đức Minh - Hiệu trưởng Nhà trường trình bày Báo cáo tổng kết công tác năm học 2019- 2020 và nhiệm vụ năm học 2020 - 2021. Báo cáo khẳng định Nhà trường đã  đạt nhiều thành tích trong các lĩnh vực hoạt động. Trong lĩnh vực đào tạo, trường đã thực hiện tốt, hoàn thành chỉ tiêu tuyển sinh đề ra trong năm 2020. Công tác nghiên cứu khoa học có nhiều kết quả nổi bật khi có số bài báo khoa học đã công bố trên các tạp chí quốc tế: 14/6,  tạp chí Việt Nam: 29/36, Kỷ yếu hội thảo Quốc tế: 2 bài, Kỷ yếu hội thảo quốc gia: 10 bài, Kỷ yếu hội thảo cấp trường, chuyên san Kinh tế Đối ngoại: 59 bài. Trong lĩnh vực quan hệ quốc tế, Trường đã tiến hành hợp tác quốc tế trong đào tạo với trường University Preparation College (UPC) của Úc, nhận bàn giao học liệu của 6 môn học khối ngành Quản trị Kinh doanh. Về mặt cơ sở vật chất, Trường đã tiến hành nâng cấp sửa chữa nhiều hạng mục quan trọng, nổi bật nhất là tạo mới 09 phòng học tại cơ sở 287 Phan Đình Phùng, tiếp tục xây dựng “Nhà học đa năng khối B” tại cơ sở D Quận 9.

Tại Hội nghị, phương hướng công tác năm học 2020 – 2021 của Nhà trường được xác định là tiếp tục đổi mới công nghệ, đẩy mạnh cải cách hành chính, triển khai hợp tác với các đối tác trong và ngoài nước, tiếp tục phát triển nguồn lực tài chính, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của cán bộ, viên chức.

 

Bà Nguyễn Thị Hằng – Chủ tịch Công Đoàn Trường phát biểu trong Hội nghị

 

Hội nghị đã được nghe bà Nguyễn Thị Hằng - Chủ tịch Công đoàn trường trình bày Báo cáo nội dung, kết quả hoạt động Công Đoàn và ông Nguyễn Huy Viễn – Trưởng Ban Thanh tra nhân dân trình bày báo cáo hoạt động của Ban Thanh tra Nhân dân năm học 2019 - 2020

Hội nghị Viên chức và tổng kết năm 2020 đã thành công tốt đẹp trong không khí đoàn kết, thống nhất và hứa hẹn một năm học mới, một năm học của thách thức và thành công.