Hiện Việt Nam có hơn 30.000 doanh nghiệp logistics. Dự đoán đến năm 2030, nhu cầu nhân lực của ngành logistics Việt Nam lên đến 2,2 triệu lao động. Số nhân sự hiện tại chỉ đáp ứng được 10%. Điều đó khiến ngành này khá hót; cơ hội việc làm cao, tuy nhiên làm thế nào để nâng cao chất lượng cũng như số lượng nguồn lao động ngành này vẫn còn là một câu chuyện dài. 

Theo nguồn: Kênh truyền hình Kinh tế - Tài chính theo thời gian thực