THÔNG BÁO 
về mức đóng học phí các môn học Kỹ năng mềm
năm học 2019-2020


Truờng Cao đẳng Kinh tế Đối ngoại thông báo mức thu học phí các môn học Kỹ năng mềm năm học 2019 -2020 cụ thể như sau:

230.000 đ/ tín chỉ  
Mức thu này áp dụng cho tất cả các môn học Kỹ năng mềm
 
HIỆU TRƯỞNG

(Đã ký)

PGS. TS. NGUYỄN ĐỨC MINH