THÔNG BÁO 
về mức đóng học phí năm học 2019-2020


Truờng Cao đẳng Kinh tế Đối ngoại thông báo mức thu học phí năm học 2019 - 2020 cụ thể như sau:

  1. mức đóng học phí năm học 2019-2020Đối với hệ Cao đẳng chính quy khóa 21
Học phí (bình quân): 7.100.000 đ/ năm học
Mức học phí tín chỉ: 236.000 đ/ tín chỉ
  1. mức đóng học phí năm học 2019-2020Đối với hệ Cao đẳng chính quy khóa 22
Học phí (bình quân): 7.100.000 đ/ năm học
Mức học phí tín chỉ: 266.000 đ/ tín chỉ
  1. mức đóng học phí năm học 2019-2020Đối với hệ Cao đẳng vừa học vừa làm
Mức học phí: 350.000 đ/ tín chỉ
  1. mức đóng học phí năm học 2019-2020Đối với Các lớp Cao đẳng chất lượng cao khóa 21, khóa 22:
Học phí (bình quân): 7.100.000 đ/ năm học
Chi phí phục vụ lớp chất lượng cao 14.900.000đ đ/ năm học
Tổng: 22.000.000đ đ/ năm học
 
HIỆU TRƯỞNG

(Đã ký)

PGS. TS. NGUYỄN ĐỨC MINH