Tìm kiếm

Trong khuôn khổ chương trình sinh hoạt công dân dầu khóa năm học 2023 – 2024, ngày 23 và 24 tháng 9 năm 2023 vừa qua, Trường Cao đẳng Kinh tế Đối ngoại đã tổ chức chuỗi hoạt động tuyên truyền về sức khỏe sinh sản, giáo dục pháp luật và kỹ năng thực hành xã hội cho tân sinh viên.

Tham dự chương trình có các chuyên gia, báo cáo viên và diễn giả khách mời, cùng sự tham gia của hơn 2.000 lượt sinh viên Trường Cao đẳng Kinh tế Đối ngoại.

1. Chuyên đề phổ biến pháp luật

Báo cáo viên: Đồng chí Lê Hữu Trọng – báo cáo viên Pháp luật, quận 5 và Thiếu tá Nguyễn Văn Thanh – Công an Quận 5
Nội dung:
+ Tìm hiểu Luật an ninh mạng – nhận diện thủ đoạn hoạt động của các loại tội phạm trên không gian mạng;
+ Nhận biết phương thức, thủ đoạn lợi dụng Công nghệ 4.0 của tội phạm mua bán người và biện pháp phòng ngừa;
+ Quy định về an toàn giao thông và các kỹ năng xử lý tình huống khi tham gia giao thông;
+ Quy định về phòng cháy chữa cháy và kỹ năng phòng cháy chữa cháy;
+ Nâng cao tinh thần yêu nước gắn với vai trò, trách nhiệm của đội ngũ trí thức trẻ trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc;
+ Tình hình biển đảo và quan điểm nhất quán trong bảo vệ chủ quyền quốc gia của Việt Nam;
+ Âm mưu diễn biến hoà bình – nâng cao cảnh giác trước những hoạt động chống phá của thế lực thù địch nhằm vào sinh viên;
+ “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước, phồn vinh, hạnh phúc”;
+ “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng văn hóa, con người đáp ứng yêu cầu phát triển bền vũng quê hương, đất nước”.

Thiếu tá Nguyễn Văn Thanh – Công an Quận 5 chia sẻ nội dung chuyên đề

Đồng chí Lê Hữu Trọng – Báo cáo viên Pháp luật quận 5 chia sẻ nội dung chuyên đề

2. Chuyên đề giáo dục giới tính, sức khỏe sinh sản

Báo cáo viên: Bác sỹ Nguyễn Thị Bình – Phòng Truyền thông Công ty Dược – Thiết bị y tế Sông Hàn
Nội dung:
+ Tầm quan trọng của sức khỏe sinh sản;
+ Quan hệ tình dục an toàn; Phương pháp tránh thai ngoài ý muốn
+ Giáo dục về giới, bình đẳng giới, phòng chống bạo lực trên cơ sở giới, phòng, chống bạo lực học đường, phòng, chống AIDS, ma túy, mại dâm và các tệ nạn xã hội khác.

Bác sỹ Nguyễn Thị Bình – Phòng truyền thông Công ty Dược – Thiết bị y tế Sông Hàn chia sẻ nội dung chuyên đề

3. Chuyên đề định hướng nghề nghiệp

Báo cáo viên: Chị Đinh Thị Tuyết Trinh – Giám đốc nguồn lực công ty Alta Media, anh Bùi Văn Hiếu – Phó Giám đốc Công ty Du lịch Vietnamtourism Tp Hồ Chí Minh, anh Nguyễn Hữu Lộc – Giám Đốc Kinh Doanh Gas Công nghiệp, Công ty TNHH Gas Phoenix Việt Nam, chị Hằng Nguyễn – Cố vấn Chiến lược Công ty Emwear, chị Đỗ Thanh Truyền – Quản lý phát triển kinh doanh Shopee Food và anh Lê Hoàng Long – Giảng viên Trung tâm Anh ngữ Đình Lực.
Nội dung:
+ Tìm hiểu về tính cách năng lực bản thân;
+ Tìm hiểu ngành nghề hiện tại;
+ Phương pháp học tập hiệu quả;
+ Kiến thức, kỹ năng về khởi nghiệp giúp sinh viên tự tin, chủ động, sáng tạo trong việc khởi nghiệp, chủ động tìm việc làm, tự tạo việc làm sau khi tốt nghiệp

Chị Hằng Nguyễn – Cố vấn Chiến lược Công ty Emwear, anh Nguyễn Hữu Lộc – Giám đốc Kinh doanh Gas Công nghiệp, Công ty TNHH Gas Phoenix VN, chị Đỗ Thanh Truyền – Quản lý phát triển kinh doanh Shopee Food (từ trái qua) chia sẻ nội dung chuyên đề

Anh Lê Hoàng Long – Giảng viên Trung tâm Anh ngữ Đình Lực, chị Đinh Thị Tuyết Trinh – Giám đốc nguồn lực công ty Alta Media, anh Bùi Văn Hiếu – Phó Giám đốc Công ty Du lịch Vietnamtourism Tp Hồ Chí Minh (từ trái qua) chia sẻ nội dung chuyên đề

Sinh viên tham gia giao lưu với các diễn giả khách mời

Chương trình nhận được sự quan tâm và tham gia tích cực của sinh viên. Thông qua chương trình, sinh viên đã được trang bị cho bản thân những kiến thức và kỹ năng sống cần thiết, bổ ích trong việc chăm sóc và bảo vệ sức khỏe, đặc biệt là sức khỏe sinh sản, đảm bảo sức khỏe học tập; quy định pháp luật góp phần nâng cao nhận thức, bản lĩnh chính trị của sinh viên và các kỹ năng giúp định hướng nghề nghiệp tương lai và tự tin hơn trong cuộc sống.